Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
237
07-05-2015 15:29:23
    นิทรรศการศิลปะเด็ก 12 ปี นโม – พดด้วง อาร์ตแกลเลอรี่ หอศิลป์ร่วมสมัย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
236
01-05-2015 09:23:12
   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
235
01-05-2015 02:54:04
   โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
234
16-04-2015 10:02:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง
233
10-04-2015 14:25:34
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
232
09-04-2015 14:52:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ)
231
08-04-2015 14:47:18
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
230
07-04-2015 14:19:32
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการวิถีชีวิตชุมชนไทยมุสลิมทัศนศึกษาดูงานภาคกลาง ประจำปี 2558
229
03-04-2015 13:38:33
    สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น
228
01-04-2015 10:54:52
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ และ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
227
23-03-2015 08:21:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดในเขตเทศบาลตามหลักเกณฑ์
225
12-03-2015 15:59:04
   หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ (THESIS) สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
224
12-03-2015 15:19:54
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ โครงการ “สนุกคิด สนุกทำไปกับภาษาและวัฒนธรรม”
223
10-03-2015 10:59:21
    คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง มอบเกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
222
06-03-2015 13:26:44
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง สู่ความสดใสในนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
221
04-03-2015 12:08:07
    พุทธศาสนิกชนเนื่องแน่นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมทำบุญตักบาตรและนำผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
220
23-02-2015 11:38:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,250 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร
219
19-02-2015 09:26:21
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตรุษจีน
218
12-02-2015 08:39:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูปเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2015 ไชน่าทาวน์ นครศรีธรรมราช
217
11-02-2015 10:59:33
    เปิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 3 ชมรมคนรักศิลป์นคร

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :