Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
264
23-06-2015 14:15:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมิถุนายน 2558
263
19-06-2015 14:56:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
262
17-06-2015 12:40:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา
261
12-06-2015 14:26:45
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
260
10-06-2015 15:00:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
245
05-06-2015 13:52:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
244
02-06-2015 10:58:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมในพิธีรับผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
243
26-05-2015 13:38:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
241
22-05-2015 08:27:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
240
20-05-2015 10:44:47
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
239
18-05-2015 15:29:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
238
18-05-2015 08:26:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
237
07-05-2015 15:29:23
    นิทรรศการศิลปะเด็ก 12 ปี นโม – พดด้วง อาร์ตแกลเลอรี่ หอศิลป์ร่วมสมัย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
236
01-05-2015 09:23:12
   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
235
01-05-2015 02:54:04
   โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
234
16-04-2015 10:02:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง
233
10-04-2015 14:25:34
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
232
09-04-2015 14:52:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ)
231
08-04-2015 14:47:18
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
230
07-04-2015 14:19:32
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการวิถีชีวิตชุมชนไทยมุสลิมทัศนศึกษาดูงานภาคกลาง ประจำปี 2558

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :