Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
272
15-07-2015 14:49:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
271
14-07-2015 13:08:25
    ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
270
10-07-2015 08:31:39
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลเสริมความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งใหม่
269
08-07-2015 14:18:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับปลัดเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
268
03-07-2015 14:36:04
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีวันรำลึกพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช
267
30-06-2015 16:01:02
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
266
29-06-2015 08:48:16
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง
265
26-06-2015 15:01:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน มิถุนายน 2558
264
23-06-2015 14:15:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมิถุนายน 2558
263
19-06-2015 14:56:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
262
17-06-2015 12:40:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา
261
12-06-2015 14:26:45
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
260
10-06-2015 15:00:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
245
05-06-2015 13:52:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
244
02-06-2015 10:58:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมในพิธีรับผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
243
26-05-2015 13:38:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
241
22-05-2015 08:27:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
240
20-05-2015 10:44:47
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
239
18-05-2015 15:29:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
238
18-05-2015 08:26:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :