Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
284
01-09-2015 15:49:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
283
28-08-2015 13:30:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม 2558
282
24-08-2015 16:33:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558
281
21-08-2015 14:28:20
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
280
19-08-2015 13:46:25
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ประจำปีการศึกษา 2558
279
17-08-2015 14:28:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดสะพานข้ามคลองทุ่งปรัง
278
14-08-2015 15:40:05
   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
277
07-08-2015 19:46:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558
276
03-08-2015 10:57:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
275
29-07-2015 15:47:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
274
28-07-2015 13:30:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
273
23-07-2015 10:38:18
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีเทศบาลนครฯ
272
15-07-2015 14:49:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
271
14-07-2015 13:08:25
    ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
270
10-07-2015 08:31:39
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลเสริมความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งใหม่
269
08-07-2015 14:18:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับปลัดเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
268
03-07-2015 14:36:04
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีวันรำลึกพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช
267
30-06-2015 16:01:02
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
266
29-06-2015 08:48:16
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง
265
26-06-2015 15:01:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน มิถุนายน 2558

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :