Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
292
22-09-2015 15:26:18
    พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการ “ กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ”
291
21-09-2015 15:06:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
290
18-09-2015 10:48:57
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
289
15-09-2015 13:16:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการนครปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %
288
14-09-2015 12:13:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตามโครงการ โรงพยาบาล 30,000 เตียง ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
287
10-09-2015 15:03:14
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
286
10-09-2015 09:36:51
    ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯเพื่อเป็นตัวแทนในการสอบแข่งขันระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
285
04-09-2015 09:48:14
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
284
01-09-2015 15:49:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
283
28-08-2015 13:30:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม 2558
282
24-08-2015 16:33:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558
281
21-08-2015 14:28:20
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
280
19-08-2015 13:46:25
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ประจำปีการศึกษา 2558
279
17-08-2015 14:28:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดสะพานข้ามคลองทุ่งปรัง
278
14-08-2015 15:40:05
   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
277
07-08-2015 19:46:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558
276
03-08-2015 10:57:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
275
29-07-2015 15:47:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
274
28-07-2015 13:30:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
273
23-07-2015 10:38:18
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีเทศบาลนครฯ

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :