Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
304
21-10-2015 10:20:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
303
19-10-2015 14:08:17
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
302
12-10-2015 09:17:01
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 11
301
12-10-2015 09:14:24
    เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558
300
07-10-2015 23:28:28
    เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558
299
06-10-2015 22:09:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2558
298
05-10-2015 08:43:39
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าว การจัดการดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช
297
30-09-2015 14:17:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ
296
29-09-2015 12:19:24
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ
295
25-09-2015 09:29:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำเดือนตุลาคม
294
24-09-2015 14:34:48
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 3 หลัง ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
293
23-09-2015 14:04:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
292
22-09-2015 15:26:18
    พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการ “ กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ”
291
21-09-2015 15:06:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
290
18-09-2015 10:48:57
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
289
15-09-2015 13:16:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการนครปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %
288
14-09-2015 12:13:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตามโครงการ โรงพยาบาล 30,000 เตียง ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
287
10-09-2015 15:03:14
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
286
10-09-2015 09:36:51
    ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯเพื่อเป็นตัวแทนในการสอบแข่งขันระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
285
04-09-2015 09:48:14
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :