Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
312
18-11-2015 13:38:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนละที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
311
17-11-2015 15:03:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558
310
17-11-2015 13:03:24
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกแผนการปฏิบัติงาน ป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
309
16-11-2015 15:23:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
308
13-11-2015 16:10:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
307
10-11-2015 12:18:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
306
09-11-2015 16:01:51
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญวันครบรอบการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
305
29-10-2015 14:27:00
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายสำหรับ อสม./จิตอาสา/ผู้ดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง
304
21-10-2015 10:20:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
303
19-10-2015 14:08:17
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
302
12-10-2015 09:17:01
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 11
301
12-10-2015 09:14:24
    เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558
300
07-10-2015 23:28:28
    เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558
299
06-10-2015 22:09:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2558
298
05-10-2015 08:43:39
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าว การจัดการดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช
297
30-09-2015 14:17:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ
296
29-09-2015 12:19:24
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ
295
25-09-2015 09:29:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำเดือนตุลาคม
294
24-09-2015 14:34:48
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 3 หลัง ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
293
23-09-2015 14:04:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :