Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
325
29-12-2015 14:17:59
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
324
28-12-2015 14:27:21
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดงานอาชีวปริทรรศน์ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2558
322
25-12-2015 13:55:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน ธันวาคม 2558
321
24-12-2015 12:25:26
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตา และช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ
320
22-12-2015 16:20:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการดำเนินการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
319
21-12-2015 15:38:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตา และช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ
318
14-12-2015 14:12:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
317
05-12-2015 08:35:27
    พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558
316
02-12-2015 16:05:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
315
27-11-2015 14:16:42
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
314
25-11-2015 11:37:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
313
20-11-2015 15:34:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
312
18-11-2015 13:38:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนละที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
311
17-11-2015 15:03:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558
310
17-11-2015 13:03:24
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกแผนการปฏิบัติงาน ป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
309
16-11-2015 15:23:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
308
13-11-2015 16:10:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
307
10-11-2015 12:18:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
306
09-11-2015 16:01:51
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญวันครบรอบการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
305
29-10-2015 14:27:00
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายสำหรับ อสม./จิตอาสา/ผู้ดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :