Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
345
11-03-2016 12:25:31
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานรับมอบม้าหินอ่อนจากสโมสรไลอ้อนและ ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการฝายมีชีวิตแก้ปัญหาขาดน้ำประปาห้วงหน้าแล้ง
344
04-03-2016 11:33:47
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะเทศบาลนครเกาะสมุยดูงานกองสวัสดิการสังคม
343
03-03-2016 17:05:33
    พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราช
342
01-03-2016 13:50:33
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
341
26-02-2016 12:18:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์สัมพันธ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
340
23-02-2016 08:35:04
   นายกเทศมนตรีนครฯ และพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคน ร่วมริ้วขบวนแห่และถวายผ้าพระบฏพระราชทานเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559
339
19-02-2016 09:46:51
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ครั้งที่ 3
338
17-02-2016 14:32:26
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีต้อนรับ สมาชิกสภา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
337
16-02-2016 09:39:35
    ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
336
12-02-2016 13:17:44
    ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
335
11-02-2016 12:07:07
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
334
09-02-2016 12:39:27
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายมีชีวิตแก้ปัญหาขาดน้ำประปาห้วงหน้าแล้ง
333
05-02-2016 09:37:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลฯ
332
02-02-2016 12:19:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ตลาดนัดวิชาการ
331
27-01-2016 12:26:56
   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2559
330
22-01-2016 13:33:55
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
329
07-01-2016 11:17:55
   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2559
328
05-01-2016 15:01:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักการช่างในการซ่อมถนน
327
05-01-2016 14:53:48
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
326
30-12-2015 11:11:34
   โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีะรรมราช ร่วมใจกันทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :