Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
373
24-06-2016 12:28:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
372
22-06-2016 12:41:52
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรา ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 “หาดใหญ่วิชาการ”
371
10-06-2016 09:59:42
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา
370
09-06-2016 08:00:30
   ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
369
06-06-2016 14:22:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ในสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
368
03-06-2016 07:45:27
   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
367
31-05-2016 08:12:42
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
366
27-05-2016 13:38:09
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
365
25-05-2016 14:09:17
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน
364
24-05-2016 13:14:07
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวทำให้โรงสูบน้ำแรงต่ำ หัวท่า และโรงกรองน้ำประตูชัยไม่สามารถผลิตและสูบจ่ายน้ำได้
363
24-05-2016 12:05:56
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
362
13-05-2016 13:06:52
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
361
12-05-2016 09:08:56
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบกิจการ และการส่งเสริมสุขภาพ
360
11-05-2016 07:34:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมพิธีเปิด สะพานลอยเป็นภาพ 3 มิติ หวังชวนคนใช้สะพานลอยมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย
359
21-04-2016 09:54:02
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลดแรงดันการจ่ายน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้ง
358
20-04-2016 08:24:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำแผนเฉพาะกิจ เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
357
12-04-2016 12:14:24
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัย ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
356
08-04-2016 14:06:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
355
04-04-2016 13:30:42
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีจัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
354
04-04-2016 08:00:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนเมษายน

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :