Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
414
21-10-2016 11:51:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
413
18-10-2016 11:28:05
   โรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเสริมสร้างสุขภาพกายใจ เปิดอย่างเป็นทางการ
412
14-10-2016 14:39:03
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย
411
12-10-2016 09:29:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำประปา ตั้งจุดบริการชำระค่าน้ำประปา 4 มุมเมือง
410
10-10-2016 14:00:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้า ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์รอบเมือง
409
07-10-2016 10:19:10
   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
408
06-10-2016 14:07:11
    หัวหน้าส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนครณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
407
05-10-2016 06:25:56
   รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานปิดงานเวทีชุมชน งานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ณ เวทีชุมชน ในทุ่งท่าลาดและลุ้นรับของรางวัล ประจำปี 2559
406
04-10-2016 13:55:11
   ขอเชิญชมการแสดงของชุมชน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในในทุ่งท่าลาด งานบุญสารทเดือนสิบ ร่วมพิธีปิดเวที และลุ้นรับของรางวัล
405
03-10-2016 20:46:01
   การแสดงของเวทีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ค่ำคืนที่ 9 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
404
01-10-2016 22:05:38
   การแสดงของเวทีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ค่ำคืนที่7 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา19.15น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
403
30-09-2016 20:57:08
   การแสดงของเวทีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ค่ำคืนที่6 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
401
26-09-2016 21:11:06
    เวทีชุมชนเทศบาลนครฯในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประปี2559
400
25-09-2016 20:52:32
   พิธีเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครฯในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี2559
399
23-09-2016 14:58:00
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
398
22-09-2016 19:07:14
   งานแสดงมุทิตาจิตแด่พนักงานข้าราชการสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
397
21-09-2016 12:10:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกันยายน
396
19-09-2016 09:27:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
395
15-09-2016 08:43:24
   ลงตรวจพื้นที่ การก่อสร้างปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าถนนมังคุดจนถึงถนนวัดมเหยงคณ์
394
13-09-2016 09:19:21
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :