Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
406
04-10-2016 13:55:11
   ขอเชิญชมการแสดงของชุมชน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในในทุ่งท่าลาด งานบุญสารทเดือนสิบ ร่วมพิธีปิดเวที และลุ้นรับของรางวัล
405
03-10-2016 20:46:01
   การแสดงของเวทีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ค่ำคืนที่ 9 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
404
01-10-2016 22:05:38
   การแสดงของเวทีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ค่ำคืนที่7 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา19.15น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
403
30-09-2016 20:57:08
   การแสดงของเวทีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ค่ำคืนที่6 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
401
26-09-2016 21:11:06
    เวทีชุมชนเทศบาลนครฯในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประปี2559
400
25-09-2016 20:52:32
   พิธีเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครฯในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี2559
399
23-09-2016 14:58:00
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
398
22-09-2016 19:07:14
   งานแสดงมุทิตาจิตแด่พนักงานข้าราชการสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
397
21-09-2016 12:10:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกันยายน
396
19-09-2016 09:27:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
395
15-09-2016 08:43:24
   ลงตรวจพื้นที่ การก่อสร้างปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าถนนมังคุดจนถึงถนนวัดมเหยงคณ์
394
13-09-2016 09:19:21
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
393
09-09-2016 13:31:13
    ผู้ทรงคุณวุฒิของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
392
07-09-2016 12:25:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน ประจำปี 2559
391
30-08-2016 11:54:11
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
390
26-08-2016 13:07:20
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
389
25-08-2016 09:16:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาลฯ
388
23-08-2016 09:52:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
387
19-08-2016 09:22:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
386
17-08-2016 07:53:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนสิงหาคม

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :