Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
340
13-10-2016 09:42:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโรงเรียนวัยใส โรงเรียนเพิ่มสุข เพิ่มศักยภาพและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย
339
11-10-2016 13:46:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
338
10-10-2016 14:05:35
    หารือการปรับปรุงพัฒนาบริเวณรอบศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
337
07-10-2016 11:03:30
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก พร้อมแนะนำผู้รับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ
336
06-10-2016 14:22:01
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชประธานคณะทำงาน ฯ เรียกประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2559 ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม
335
04-10-2016 09:39:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
334
30-09-2016 13:41:27
   ผู้ทรงคุณวุฒิของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
333
27-09-2016 21:06:33
   วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
331
23-09-2016 13:26:17
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา
330
22-09-2016 12:06:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์
329
21-09-2016 10:22:40
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
328
16-09-2016 14:18:06
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดประจำปี 2559
327
14-09-2016 09:40:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
326
08-09-2016 09:19:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้ารับการประเมินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
325
01-09-2016 13:03:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาล หลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ
324
30-08-2016 10:19:49
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
323
26-08-2016 10:27:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ประจำเดือน สิงหาคม 2559
322
24-08-2016 09:20:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีสวดมนต์ฟังธรรมประจำเดือนสิงหาคม
321
17-08-2016 11:34:10
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
320
12-08-2016 06:04:02
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อสีฟ้า ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :