Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
330
22-09-2016 12:06:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์
329
21-09-2016 10:22:40
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
328
16-09-2016 14:18:06
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดประจำปี 2559
327
14-09-2016 09:40:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
326
08-09-2016 09:19:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้ารับการประเมินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
325
01-09-2016 13:03:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาล หลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ
324
30-08-2016 10:19:49
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
323
26-08-2016 10:27:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ประจำเดือน สิงหาคม 2559
322
24-08-2016 09:20:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีสวดมนต์ฟังธรรมประจำเดือนสิงหาคม
321
17-08-2016 11:34:10
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
320
12-08-2016 06:04:02
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อสีฟ้า ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
319
10-08-2016 08:00:01
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
318
29-07-2016 12:43:54
    รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
317
28-07-2016 08:20:55
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา
316
26-07-2016 09:42:50
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
315
21-07-2016 12:37:11
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
314
19-07-2016 19:49:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาร่วมใจสายใยชาวพุทธ ประจำปี 2559 ณ. พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
313
14-07-2016 14:18:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
312
13-07-2016 08:33:24
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
311
06-07-2016 13:09:45
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :