Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
360
07-12-2016 13:36:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดเมืองที่หลังน้ำลด
359
06-12-2016 20:06:25
   มท.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
358
02-12-2016 03:52:10
   พสกนิกรจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับอัญเชิญ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่10
357
28-11-2016 12:16:40
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกแผนการปฏิบัติงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจและให้คำแนะนำทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำเดือนพฤศจิกายน
356
25-11-2016 07:41:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 เนื่องในวัน มหาธีรราชเจ้า กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
355
22-11-2016 13:31:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตามอบแว่นสายตาแก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
354
15-11-2016 07:33:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
353
13-11-2016 09:18:11
   พิธีทำบุญตักบาตรฯแด่พระสงฆ์ 89 รูปเพื่อแสดงความอาลัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
352
11-11-2016 09:52:03
    กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12
351
08-11-2016 11:48:55
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
350
05-11-2016 11:51:27
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลาการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
349
03-11-2016 08:41:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
348
31-10-2016 14:04:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2560
347
27-10-2016 12:56:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนตุลาคม
346
26-10-2016 12:48:16
   นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบสุขาภิบาล กองสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
345
25-10-2016 14:20:42
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
344
19-10-2016 13:45:14
   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา จัดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
343
18-10-2016 11:36:45
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
342
17-10-2016 07:31:29
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
341
16-10-2016 05:54:48
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :