Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
352
11-11-2016 09:52:03
    กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12
351
08-11-2016 11:48:55
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
350
05-11-2016 11:51:27
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลาการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
349
03-11-2016 08:41:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
348
31-10-2016 14:04:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2560
347
27-10-2016 12:56:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนตุลาคม
346
26-10-2016 12:48:16
   นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบสุขาภิบาล กองสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
345
25-10-2016 14:20:42
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
344
19-10-2016 13:45:14
   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา จัดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
343
18-10-2016 11:36:45
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
342
17-10-2016 07:31:29
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
341
16-10-2016 05:54:48
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
340
13-10-2016 09:42:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโรงเรียนวัยใส โรงเรียนเพิ่มสุข เพิ่มศักยภาพและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย
339
11-10-2016 13:46:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
338
10-10-2016 14:05:35
    หารือการปรับปรุงพัฒนาบริเวณรอบศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
337
07-10-2016 11:03:30
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก พร้อมแนะนำผู้รับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ
336
06-10-2016 14:22:01
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชประธานคณะทำงาน ฯ เรียกประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2559 ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม
335
04-10-2016 09:39:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
334
30-09-2016 13:41:27
   ผู้ทรงคุณวุฒิของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
333
27-09-2016 21:06:33
   วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

รวมทั้งหมด 468 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :