Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
391
03-05-2017 07:38:31
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
390
02-05-2017 10:25:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
389
27-04-2017 12:55:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
388
25-04-2017 09:39:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
387
21-04-2017 08:39:27
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
386
12-04-2017 08:46:48
   เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เปิดจุดบริการความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันแรก รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เน้นการให้บริการและความปลอดภัยเป็นหลัก
385
11-04-2017 09:10:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
384
06-04-2017 10:04:17
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
383
31-03-2017 11:41:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2560
382
28-03-2017 06:53:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมีนาคม 2560
381
19-03-2017 15:58:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมใจจัดกิจกรรม โครงการเทศบาลนครนครศรีฯ เมืองสะอาด เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560
380
14-03-2017 09:14:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
379
09-03-2017 11:37:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
378
08-03-2017 07:17:49
    ประกาศ จากสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
377
03-03-2017 12:05:58
    กองทัพภาคที่ ๔ จัดงาน.อาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ครบรอบปีที่ 39
376
28-02-2017 16:23:21
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
375
24-02-2017 10:02:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเมือง
374
10-02-2017 19:06:25
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชา
373
07-02-2017 08:36:33
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
372
03-02-2017 18:44:23
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมแถลงข่าวงานจัดการแสดง แสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอ่าวไทยและ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :