Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
400
20-06-2017 11:32:22
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน"ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
399
12-06-2017 09:22:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเรือพาย “หัวใช้ท้ายบอด”เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2560
398
09-06-2017 10:53:36
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั่วเขตเทศบาลฯ
397
06-06-2017 12:32:35
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
396
26-05-2017 22:04:16
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ( Theme ) “back to school”
395
18-05-2017 09:25:45
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ “back to school”พร้อมสนุกกับกิจกรรมการ อิ่มอร่อย ชม ชิม ช้อบ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
394
10-05-2017 20:38:45
   จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560
393
09-05-2017 09:40:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
392
04-05-2017 12:44:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
391
03-05-2017 07:38:31
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
390
02-05-2017 10:25:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
389
27-04-2017 12:55:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
388
25-04-2017 09:39:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
387
21-04-2017 08:39:27
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
386
12-04-2017 08:46:48
   เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เปิดจุดบริการความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันแรก รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เน้นการให้บริการและความปลอดภัยเป็นหลัก
385
11-04-2017 09:10:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
384
06-04-2017 10:04:17
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
383
31-03-2017 11:41:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2560
382
28-03-2017 06:53:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมีนาคม 2560
381
19-03-2017 15:58:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมใจจัดกิจกรรม โครงการเทศบาลนครนครศรีฯ เมืองสะอาด เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :