Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
420
28-09-2017 10:35:27
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
419
22-09-2017 10:59:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ”ร้อยดวงใจ..สายใยผูกพัน”
418
21-09-2017 09:26:55
    ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมใจเข้าร่วมการประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดฯ ประจำปี 2560
417
07-09-2017 12:03:05
   ขอเชิญส่งหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรม ประจำปี 2560
416
22-08-2017 14:42:01
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
415
16-08-2017 16:23:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
414
10-08-2017 14:07:34
    บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบ HDPE แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
413
09-08-2017 10:43:56
   รองนายกเทศมนตรีนครฯ ตรวจเข้มความสะอาดแผงขายของ และจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสดคูขวาง
412
05-08-2017 12:31:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
411
03-08-2017 14:53:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
410
14-07-2017 13:34:16
   30 ปี หลักเมือง เรืองรอง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 9 ทรงเจิมยอดชัยหลักเมือง ขอเชิญร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม”
409
13-07-2017 16:57:21
    ผอ.โรงเรียน"วัดมเหยงคณ์"ออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "ที่นี่เมืองนคร"ชื่นชมบุตรหลานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ผลสอบ "โอเน็ต" 100 คะแนนเต็ม พร้อมจัดงานครบรอบ 98 ปี "น้ำเงิน เหลือง"
408
09-07-2017 07:51:29
   เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "หล่อเทียนร่วมใจ สายใจชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2560
407
05-07-2017 10:39:02
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการดูดล้างท่อระบายน้ำและฉีดล้างถนนตลอดสาย
406
04-07-2017 09:28:13
   ผู้บริหารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เข้าชี้แจงกรณีการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมือง หลังมีผู้ร้องเรียนถึงรูปแบบไม่ถูกต้อง
405
30-06-2017 15:44:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทยครั้งที่ 5 พ. ศ. 2560 ภาคใต้
404
30-06-2017 00:09:20
   กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
403
28-06-2017 11:13:22
    ขอเชิญร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
402
23-06-2017 12:45:26
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและป้องกันอุบัติเหตุหมู่
401
22-06-2017 14:42:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :