Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
411
03-08-2017 14:53:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
410
14-07-2017 13:34:16
   30 ปี หลักเมือง เรืองรอง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 9 ทรงเจิมยอดชัยหลักเมือง ขอเชิญร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม”
409
13-07-2017 16:57:21
    ผอ.โรงเรียน"วัดมเหยงคณ์"ออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "ที่นี่เมืองนคร"ชื่นชมบุตรหลานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ผลสอบ "โอเน็ต" 100 คะแนนเต็ม พร้อมจัดงานครบรอบ 98 ปี "น้ำเงิน เหลือง"
408
09-07-2017 07:51:29
   เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "หล่อเทียนร่วมใจ สายใจชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2560
407
05-07-2017 10:39:02
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการดูดล้างท่อระบายน้ำและฉีดล้างถนนตลอดสาย
406
04-07-2017 09:28:13
   ผู้บริหารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เข้าชี้แจงกรณีการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมือง หลังมีผู้ร้องเรียนถึงรูปแบบไม่ถูกต้อง
405
30-06-2017 15:44:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทยครั้งที่ 5 พ. ศ. 2560 ภาคใต้
404
30-06-2017 00:09:20
   กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
403
28-06-2017 11:13:22
    ขอเชิญร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
402
23-06-2017 12:45:26
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและป้องกันอุบัติเหตุหมู่
401
22-06-2017 14:42:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
400
20-06-2017 11:32:22
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน"ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
399
12-06-2017 09:22:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเรือพาย “หัวใช้ท้ายบอด”เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2560
398
09-06-2017 10:53:36
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั่วเขตเทศบาลฯ
397
06-06-2017 12:32:35
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
396
26-05-2017 22:04:16
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ( Theme ) “back to school”
395
18-05-2017 09:25:45
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ “back to school”พร้อมสนุกกับกิจกรรมการ อิ่มอร่อย ชม ชิม ช้อบ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
394
10-05-2017 20:38:45
   จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560
393
09-05-2017 09:40:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
392
04-05-2017 12:44:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :