Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
440
09-03-2018 15:50:41
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั้ง 4 เขต
439
09-03-2018 11:53:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2561
438
09-03-2018 09:15:40
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง ท่อแมน AC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว แตก
437
29-01-2018 10:24:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ประกอบกิจการค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561
436
26-01-2018 10:59:57
    พิธีเปิดกิจกรรม GISTDA Day สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
435
18-01-2018 14:52:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนมกราคม 2561
434
13-01-2018 13:05:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
433
26-12-2017 11:56:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้อง ๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
432
22-12-2017 16:11:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานสมโภชหลวงพ่อโพธิ์พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
431
14-12-2017 10:32:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมทำบุญทานไฟ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
430
30-11-2017 13:49:34
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปักธงแดง เตือนพี่น้องประชาชน ให้ขนย้ายสิ่งของ และอพยพอยู่ในที่ปลอดภัย
429
28-11-2017 12:31:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนธันวาคม
428
25-11-2017 10:54:57
   พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
427
24-11-2017 10:39:38
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
426
09-11-2017 13:23:16
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในธีม GHOST STORY 24 Nov. 2017
425
27-10-2017 10:41:08
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
424
19-10-2017 16:00:40
    กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560
423
09-10-2017 15:38:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
422
04-10-2017 12:02:41
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมภาพยนตร์ หัวข้อ“มนุษยชาติ” ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13
421
29-09-2017 14:35:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย เจ้าแม่อ่างทอง

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :