Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
451
12-05-2018 10:14:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป้นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนา
450
09-05-2018 11:04:04
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล
449
09-05-2018 10:03:39
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลฯ
448
27-04-2018 22:53:16
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ธีม คาวบอย ไนท์ (Cowboy Night)
447
17-04-2018 15:56:47
    ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนเมษายน ในธีม คาวบอย ไนท์ (Cowboy Night)
446
11-04-2018 12:34:01
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
445
10-04-2018 09:52:27
   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
444
08-04-2018 13:24:12
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ชุมชนกรแก้ว
443
03-04-2018 15:51:42
   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2561
442
26-03-2018 13:25:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทยวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
441
18-03-2018 16:15:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
440
09-03-2018 15:50:41
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั้ง 4 เขต
439
09-03-2018 11:53:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2561
438
09-03-2018 09:15:40
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง ท่อแมน AC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว แตก
437
29-01-2018 10:24:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ประกอบกิจการค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561
436
26-01-2018 10:59:57
    พิธีเปิดกิจกรรม GISTDA Day สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
435
18-01-2018 14:52:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนมกราคม 2561
434
13-01-2018 13:05:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
433
26-12-2017 11:56:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้อง ๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
432
22-12-2017 16:11:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานสมโภชหลวงพ่อโพธิ์พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :