Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
460
22-07-2018 13:50:11
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานจากผู้บริหารของเทศบาล
459
12-07-2018 20:48:35
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบูธกลุ่มอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
458
06-07-2018 20:57:38
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี2561
457
03-07-2018 13:40:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส ( แม่มือใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
456
30-06-2018 12:15:56
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
455
19-06-2018 11:35:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561
454
10-06-2018 19:48:50
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.๑๔๓๙
453
28-05-2018 18:11:23
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
452
23-05-2018 08:44:01
   ขอเชิญแต่งกายเสื้อผ้าสีขาว และ ลด ละ เลิกอบายมุข งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 23- 29 พฤษภาคม 2561
451
12-05-2018 10:14:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป้นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนา
450
09-05-2018 11:04:04
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล
449
09-05-2018 10:03:39
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลฯ
448
27-04-2018 22:53:16
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ธีม คาวบอย ไนท์ (Cowboy Night)
447
17-04-2018 15:56:47
    ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนเมษายน ในธีม คาวบอย ไนท์ (Cowboy Night)
446
11-04-2018 12:34:01
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
445
10-04-2018 09:52:27
   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
444
08-04-2018 13:24:12
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ชุมชนกรแก้ว
443
03-04-2018 15:51:42
   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2561
442
26-03-2018 13:25:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทยวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
441
18-03-2018 16:15:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :