Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
32
18-10-2012 15:27:18
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมพบปะสื่อมวลชนนครศรีฯเพื่อหาแนวทางประชาสัมพันธ์ พระบรมธาตุ สู่มรดกโลก
31
10-10-2012 12:57:55
    เทศบาลนครฯ จัดพิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 5 และ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เริ่มประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 55
30
04-10-2012 13:58:21
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ เปิดโซนลิงใหม่สวนสัตว์เปิดท่าลาด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
29
03-10-2012 11:24:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามงาน
28
24-09-2012 09:08:48
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนประตูขาว ร้านข้าวแกงพี่เขียว เขต 2
27
17-09-2012 14:02:53
   เทศบาลนครนครศรีฯ มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ
26
10-09-2012 10:52:36
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนไสเจริญ พบประชาชน
25
05-09-2012 14:17:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
24
30-08-2012 12:06:44
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555
23
23-08-2012 17:11:55
   เทศบาลนครฯ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัว
22
22-08-2012 10:44:16
    เทศบาลนครฯ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัว
21
10-08-2012 16:58:07
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีนครฯ ลงพื้นที่วังก้องดูแหล่งน้ำสำรอง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯ
20
09-08-2012 16:05:43
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯอย่างเร่งด่วน
19
07-08-2012 16:18:28
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดอบรมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลนครฯ สู่มาตรฐาน HPMQA
18
31-07-2012 11:42:04
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ฉีดสาร EM ประเภทน้ำ คลองนครน้อย เพื่อบรรเทาและปรับสภาพน้ำเสียคลองหน้าเมือง
17
28-07-2012 12:07:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
16
27-07-2012 09:58:24
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชสำรองเงิน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
15
25-07-2012 10:12:50
    บริษัท มิราเคิล ดรายคลีนนิ่ง มอบเงินบริจาคให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14
19-07-2012 09:33:22
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนาตนสู่ความเป็นผู้นำ”
13
12-07-2012 16:45:50
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ เร่งปรับปรุงทางเท้าเพื่อขยายผิวจราจรจากสี่แยกศาลามีชัยถึงสี่แยกประตูชัย

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :