Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
16
27-07-2012 09:58:24
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชสำรองเงิน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
15
25-07-2012 10:12:50
    บริษัท มิราเคิล ดรายคลีนนิ่ง มอบเงินบริจาคให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14
19-07-2012 09:33:22
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนาตนสู่ความเป็นผู้นำ”
13
12-07-2012 16:45:50
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ เร่งปรับปรุงทางเท้าเพื่อขยายผิวจราจรจากสี่แยกศาลามีชัยถึงสี่แยกประตูชัย
12
09-07-2012 09:59:55
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่เขต 1
11
06-07-2012 13:19:13
   งานป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ้อมแผนผจญเพลิงพร้อมกับลงพื้นที่ทำความสะอาดเขตเทศบาลนครฯ
10
05-07-2012 13:54:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้อนรับ คณะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษาดูงาน
9
29-06-2012 14:46:39
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ตรวจสารเคมีอะฟลาท็อกซินในอาหารที่ตลาดสดเทศบาลฯ(คูขวาง)
8
25-06-2012 16:23:44
   เทศบาลนครฯ ลงพื้นที่ให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
7
15-06-2012 11:02:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายช่องทางจราจรซอยเหมืองน้ำเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
5
14-06-2012 15:26:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการขุดลอกคลองท่าวัง บริเวณชุมชนมะขามชุม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

รวมทั้งหมด 451 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » Next


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :