Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
41
04-12-2012 15:21:05
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโรงสูบน้ำแรงต่ำ บ้านวังก้อง
40
03-12-2012 10:57:39
   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 80 ปี
39
27-11-2012 14:22:15
   เทศบาลนครนครศรีฯ ร่วมกับโรงแรมทวินโลตัส ฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) และแผนอพยพหนีไฟ
38
22-11-2012 16:12:18
    ประชุมจัดระเบียบแม่ค้าหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
37
19-11-2012 15:40:00
   เทศบาลนครนครศรีฯ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้เขต 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
36
15-11-2012 12:01:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร และ เหรียญรางวัลแด่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
35
05-11-2012 15:42:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยินดีกับนักเรียนเทศบาลซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬา อปถ. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ประจำปี 2555 “SINGURA GAMES 2012” ครั้งที่ 30
34
25-10-2012 11:01:38
   โรงพยาบาลเทศบานครฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และศูนย์ปลอดโรค
33
24-10-2012 12:04:04
   นายกเทศมนตรีฯ เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
32
18-10-2012 15:27:18
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมพบปะสื่อมวลชนนครศรีฯเพื่อหาแนวทางประชาสัมพันธ์ พระบรมธาตุ สู่มรดกโลก
31
10-10-2012 12:57:55
    เทศบาลนครฯ จัดพิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 5 และ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เริ่มประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 55
30
04-10-2012 13:58:21
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ เปิดโซนลิงใหม่สวนสัตว์เปิดท่าลาด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
29
03-10-2012 11:24:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามงาน
28
24-09-2012 09:08:48
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนประตูขาว ร้านข้าวแกงพี่เขียว เขต 2
27
17-09-2012 14:02:53
   เทศบาลนครนครศรีฯ มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ
26
10-09-2012 10:52:36
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนไสเจริญ พบประชาชน
25
05-09-2012 14:17:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
24
30-08-2012 12:06:44
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555
23
23-08-2012 17:11:55
   เทศบาลนครฯ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัว
22
22-08-2012 10:44:16
    เทศบาลนครฯ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัว

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :