Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
83
01-07-2013 15:07:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน “ อาสาสมัครสาธารณสุข ” ประจำปี 2556
82
25-06-2013 11:06:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบูรณาการกับองค์กรในจังหวัดสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่ น้อง ๆ นักเรียน
81
17-06-2013 15:28:48
   กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
80
06-06-2013 14:31:13
   โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556
79
24-07-2013 12:49:14
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครฯ อนุมัติวงเงินแก่สถาธนานุบาลเทศบาลนครฯ และ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย
76
22-05-2013 15:31:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นกับการแข่งขันทักษะวิชาการ “นครวิชาการ” 18 – 20 มิถุนายน 2556 นี้
75
20-05-2013 09:40:49
    โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองจัดพิธีทำบุญครบรอบ 75 ปี
74
13-05-2013 12:16:48
   มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกอาคารประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่
73
07-05-2013 10:48:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556
72
26-04-2013 15:50:20
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
71
19-04-2013 12:15:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานโครงการสร้างรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
70
12-04-2013 11:41:08
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
69
08-04-2013 23:15:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ประจำปี 2556 ณ วัดสระเรียง
68
08-04-2013 23:15:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ประจำปี 2556 ณ วัดสระเรียง
67
31-03-2013 13:29:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำความสะอาด ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
66
27-03-2013 17:32:43
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์
65
25-03-2013 17:54:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
64
21-03-2013 19:07:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น
63
14-03-2013 09:49:51
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและดำเนินงานตามนโยบาย
62
08-03-2013 18:50:09
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายบกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดประชุมสัมมนาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :