Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
56
08-02-2013 14:39:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานสถาปนา กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
55
04-02-2013 15:35:01
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่โรงกรองน้ำประตูชัย( ชุมชนหัวท่า )
54
24-01-2013 16:23:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการระบายตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา
53
20-01-2013 12:58:41
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่หน้าสถานีรถไฟ
52
15-01-2013 11:30:34
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบ ฝายชะลอน้ำ บริเวณ บ้านหัวท่า
51
09-01-2013 15:02:00
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและดำเนินงานตามนโยบาย
50
07-01-2013 09:21:48
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
49
28-12-2012 15:20:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนน เพิ่อให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
48
26-12-2012 11:32:46
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมการดำเนินงานตามโครงการ SML
47
25-12-2012 16:40:27
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงาน ไปช๊อปไปแบงค์
46
24-12-2012 16:56:08
   ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2555
45
24-12-2012 16:11:11
    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราชเพื่ออวยพรปีใหม่2556
44
18-12-2012 10:03:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
43
12-12-2012 14:57:28
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ตรวจสารเคมีอะฟลาท็อกซิน ในอาหารที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีฯ(ตลาดสดคูขวาง)
42
07-12-2012 13:42:33
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้โอวาท แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
41
04-12-2012 15:21:05
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโรงสูบน้ำแรงต่ำ บ้านวังก้อง
40
03-12-2012 10:57:39
   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 80 ปี
39
27-11-2012 14:22:15
   เทศบาลนครนครศรีฯ ร่วมกับโรงแรมทวินโลตัส ฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) และแผนอพยพหนีไฟ
38
22-11-2012 16:12:18
    ประชุมจัดระเบียบแม่ค้าหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
37
19-11-2012 15:40:00
   เทศบาลนครนครศรีฯ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้เขต 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

รวมทั้งหมด 451 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :