Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
72
26-04-2013 15:50:20
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
71
19-04-2013 12:15:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานโครงการสร้างรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
70
12-04-2013 11:41:08
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
69
08-04-2013 23:15:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ประจำปี 2556 ณ วัดสระเรียง
68
08-04-2013 23:15:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ประจำปี 2556 ณ วัดสระเรียง
67
31-03-2013 13:29:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำความสะอาด ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
66
27-03-2013 17:32:43
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์
65
25-03-2013 17:54:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
64
21-03-2013 19:07:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น
63
14-03-2013 09:49:51
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและดำเนินงานตามนโยบาย
62
08-03-2013 18:50:09
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายบกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดประชุมสัมมนาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้
61
05-03-2013 14:55:38
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบ
60
26-02-2013 17:12:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
59
22-02-2013 17:58:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโต
58
16-02-2013 16:29:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดชุมชนหอไตร
57
13-02-2013 19:12:43
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ตรวจสารเคมีอะฟลาท็อกซิน ในอาหาร
56
08-02-2013 14:39:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานสถาปนา กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
55
04-02-2013 15:35:01
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่โรงกรองน้ำประตูชัย( ชุมชนหัวท่า )
54
24-01-2013 16:23:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการระบายตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา
53
20-01-2013 12:58:41
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่หน้าสถานีรถไฟ

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :