Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
95
29-08-2013 11:08:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู กระตุ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
94
23-08-2013 11:15:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ เก็บ และทิ้งขยะ ให้เป็นเวลา
93
21-08-2013 15:51:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทำความสะอาด Big cleaning dayซอยหัวหลาง
92
17-08-2013 13:46:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกฝ่ายทุกกองออกบริการ
91
05-08-2013 13:30:41
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกกองฝ่ายออกบริการเพื่อบริการ ได้ตรงเป้าหมาย 16 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่สวนศรีธรรมาโศกราช
90
01-08-2013 14:21:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องนครศรีธรรมราช ทำบุญตักบาตร เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม ณ บริเวณสนามหน้าเมือง
89
24-07-2013 16:09:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องนครศรีธรรมราชขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุสงฆ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556ณ บริเวณสนามหน้าเมือง
88
21-07-2013 16:21:59
   กศน.สัญจร 2556 มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
87
17-07-2013 08:56:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายสุเทพ ช่อผกา ช่างไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลนครฯ
86
14-07-2013 14:45:53
    โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครอง
85
11-07-2013 15:58:03
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแต่งตั้ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จำนวน19 คน
84
10-07-2013 11:24:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดประชาคม แสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างสถานธนานุบาล ( โรงรับจำนำ ) สาขา 2
83
01-07-2013 15:07:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน “ อาสาสมัครสาธารณสุข ” ประจำปี 2556
82
25-06-2013 11:06:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบูรณาการกับองค์กรในจังหวัดสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่ น้อง ๆ นักเรียน
81
17-06-2013 15:28:48
   กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
80
06-06-2013 14:31:13
   โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556
79
24-07-2013 12:49:14
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครฯ อนุมัติวงเงินแก่สถาธนานุบาลเทศบาลนครฯ และ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย
76
22-05-2013 15:31:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นกับการแข่งขันทักษะวิชาการ “นครวิชาการ” 18 – 20 มิถุนายน 2556 นี้
75
20-05-2013 09:40:49
    โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองจัดพิธีทำบุญครบรอบ 75 ปี
74
13-05-2013 12:16:48
   มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกอาคารประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่

รวมทั้งหมด 468 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :