Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
482
19-12-2018 14:52:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาดขยะตามถนนตรอกซอยที่ลอยมากับน้ำหลังน้ำลด
481
17-12-2018 08:35:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปักธงแดง เตือนพี่น้องประชาชน ให้ขนย้ายสิ่งของ และอพยพอยู่ในที่ปลอดภัย
480
13-12-2018 15:14:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
479
03-12-2018 14:10:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ประชนในการแจ้งคำร้อง ผ่าน เว็บไซต์ One Stop Service
478
23-11-2018 09:14:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งธงสัญลักษณ์ แจ้งระดับการเตือนภัยน้ำท่วม
477
21-11-2018 11:34:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปักธงแดง เตือนพี่น้องประชาชน ให้ขนย้ายสิ่งของ และอพยพอยู่ในที่ปลอดภัย
476
16-11-2018 13:25:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งธงสัญลักษณ์ แจ้งระดับการเตือนภัยน้ำท่วม
475
13-11-2018 20:06:31
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน
474
17-10-2018 09:11:27
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
473
14-10-2018 17:34:04
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
472
10-10-2018 22:40:21
    กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
470
10-10-2018 10:58:55
    กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
469
04-10-2018 16:37:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย ส่งสัญญาณงานเดือนสิบ เริ่มขึ้นแล้ว
467
17-09-2018 08:45:33
    พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการนิทรรศการหมุนเวียนภาพเขียนเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช
466
06-09-2018 14:42:35
    โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จัดพิธีบวงสรวงสักการะแม่ลูกจัน 99 ปี ลูกจันรวมพลังสร้างสรรค์ มเหยงคณ์
465
31-08-2018 20:40:55
    ประธานเปิดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ธีม City Of art
464
10-08-2018 11:45:38
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ประจำเดือนสิงหาคม ใน ธีม City Of arts
463
05-08-2018 11:48:09
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทิ้งกระจาดในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
462
27-07-2018 21:14:00
    เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
461
26-07-2018 09:25:12
   ขอเชิญร่วมงานโครงการวันอาสาฬหบูชา (เวียนเทียน) ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :