Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
128
27-03-2014 10:15:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เฝ้าระวังกองขยะตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการลักลอบจุดไฟเผา
127
20-03-2014 15:00:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ประจำปี 2557
126
10-03-2014 16:02:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ประจำปี 2557
123
06-02-2014 15:28:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
122
20-01-2014 12:01:23
    นายกเทศมนตรี ฯ กำชับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยุงในเขตพื้นที่ทั่วเขตเทศบาล
121
04-12-2013 15:19:21
    โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2557
120
02-12-2013 15:10:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานครูเทศบาล เรื่อง “ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate” ประจำปีงบประมาณ 2557
119
30-11-2013 11:05:04
    รองประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
117
28-11-2013 14:40:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ของดกิจกรรมงานบุญ หิ้วปิ่นโต ฟังธรรม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
116
23-11-2013 13:16:30
    "สิงห์อาสา " มอบน้ำ ดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม
115
21-11-2013 16:24:39
    ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ หิ้วปิ่นโต ฟังธรรมเพื่ออุทิศถวาย อภิมหาสัมน สักการะ แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
114
18-11-2013 12:53:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูผู้สอนศูนย์เด็กเล็กเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
113
16-11-2013 10:54:47
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เปิดนิทรรศการศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่น 11 ประจำปี 2556
112
15-11-2013 14:11:13
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ( CLP ) จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9
111
12-11-2013 09:45:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานครูเทศบาล เรื่อง “ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate” ประจำปีงบประมาณ 2557
109
11-11-2013 10:56:38
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Internation Film Festival 2013เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ 2556
108
01-11-2013 21:02:16
    เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
107
29-10-2013 09:09:38
    วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร จัดนิทรรศการ จากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก
105
23-10-2013 14:55:58
   ทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2556
104
21-10-2013 15:34:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :