Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
139
08-05-2014 14:38:42
    สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนของสถานศึกษา
138
06-05-2014 16:10:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟหน้าสุสานมุสลิม
137
06-05-2014 09:04:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
136
02-05-2014 11:12:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
135
25-04-2014 10:38:07
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
134
25-04-2014 10:37:20
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 257
133
22-04-2014 10:27:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญ พร้อมจัดกิจกรรมนายกฯ พบปะพนักงานและ ลูกจ้างทุกกองฝ่าย ในวันเทศบาล
132
14-04-2014 15:00:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดมหกรรมคอนเสิร์ต ณ ถนนประตูลอด
131
12-04-2014 16:27:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 57
130
10-04-2014 14:29:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 57
129
10-04-2014 11:39:33
    เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เมษายน 2556
128
27-03-2014 10:15:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เฝ้าระวังกองขยะตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการลักลอบจุดไฟเผา
127
20-03-2014 15:00:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ประจำปี 2557
126
10-03-2014 16:02:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ประจำปี 2557
123
06-02-2014 15:28:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
122
20-01-2014 12:01:23
    นายกเทศมนตรี ฯ กำชับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยุงในเขตพื้นที่ทั่วเขตเทศบาล
121
04-12-2013 15:19:21
    โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2557
120
02-12-2013 15:10:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานครูเทศบาล เรื่อง “ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate” ประจำปีงบประมาณ 2557
119
30-11-2013 11:05:04
    รองประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
117
28-11-2013 14:40:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ของดกิจกรรมงานบุญ หิ้วปิ่นโต ฟังธรรม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :