Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
216
10-04-2015 09:32:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
215
05-04-2015 09:29:47
    ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราชประจำปี 2558
214
03-04-2015 09:26:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
213
01-04-2015 11:32:52
   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราชประจำปี 2558
212
26-03-2015 13:05:01
    โรงกรองน้ำประตูชัย สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
211
11-03-2015 11:45:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทำแผนเฉพาะกิจ เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วง
210
09-03-2015 10:45:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะไหว้พระในวัด
209
06-03-2015 13:15:45
    ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
208
03-03-2015 20:55:04
    ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน และกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร” ประจำปี 2558
207
03-03-2015 08:52:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับพุทธศาสนิกชนกวนข้าวมธุปายาส เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2558
206
26-02-2015 13:04:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
205
18-02-2015 14:07:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรร มการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
204
17-02-2015 15:05:06
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
203
17-02-2015 14:02:56
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและ การออกแบบ “ต้นกล้าสถาปัตย์” ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
202
10-02-2015 14:02:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,250 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร
201
05-02-2015 08:31:59
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันคอตีบ และหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
200
15-01-2015 13:49:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และเขตบริการรับสำรวจนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558
199
13-01-2015 15:06:39
   พิธีโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
198
12-01-2015 11:37:31
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลฯประจำปี 2558
197
05-01-2015 11:01:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :