Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
207
03-03-2015 08:52:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับพุทธศาสนิกชนกวนข้าวมธุปายาส เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2558
206
26-02-2015 13:04:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
205
18-02-2015 14:07:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรร มการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
204
17-02-2015 15:05:06
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
203
17-02-2015 14:02:56
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและ การออกแบบ “ต้นกล้าสถาปัตย์” ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
202
10-02-2015 14:02:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,250 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร
201
05-02-2015 08:31:59
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันคอตีบ และหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
200
15-01-2015 13:49:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และเขตบริการรับสำรวจนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558
199
13-01-2015 15:06:39
   พิธีโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
198
12-01-2015 11:37:31
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลฯประจำปี 2558
197
05-01-2015 11:01:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
196
02-01-2015 11:15:07
    กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2557- 2 มกราคม 2558
195
27-12-2014 10:40:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมเอกลักษณ์ 4 ภาค เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558 เคาท์ดาวน์พร้อมกัน ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
194
26-12-2014 14:06:44
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ พื้นที่นี้…… ดีจัง Happy New Year 2015 ต้อนรับปีสุขสรรค์ วันปีใหม่
193
19-12-2014 10:20:15
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ พื้นที่นี้…… ดีจัง Happy New Year 2015 ต้อนรับปีสุขสรรค์ วันปีใหม่
192
16-12-2014 08:36:26
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
191
11-12-2014 16:01:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
190
25-11-2014 09:16:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ พุทธภูมิ
189
19-11-2014 15:31:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกาย 2557
188
12-11-2014 10:52:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการท่องเที่ยวต้อนรับ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :