Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
236
16-07-2015 12:53:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจประเมินและรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
235
15-07-2015 13:33:17
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
234
07-07-2015 14:26:32
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รองรับแผนการปฏิบัติงานโครงการป้องกัน ควบคุม และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ให้แก่ประชาชนทั่วเขตเทศบาล
233
02-07-2015 12:34:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %
232
29-06-2015 08:42:01
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ‬ (สสส.) จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในนิทรรศการสัญจร “SEX วัยรุ่น..... เลือกได้”
231
24-06-2015 15:48:20
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
230
23-06-2015 08:37:06
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง
229
19-06-2015 11:21:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนเทศกาลเดือนรอมฏอน ให้ประชาชนจับจ่ายชื้อของ ละศีลอดในเดือนรอมฏอน
228
15-06-2015 15:17:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนครผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
227
09-06-2015 15:05:41
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้องๆร่วมกิจกรรมโครงการสมุดโน๊ตผลไม้
226
05-06-2015 09:25:15
    ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
225
04-06-2015 14:52:59
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
224
29-05-2015 13:59:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
223
26-05-2015 08:53:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2558
222
22-05-2015 12:42:47
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
221
14-05-2015 15:19:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
220
08-05-2015 14:18:26
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมการดำเนินการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
219
28-04-2015 14:44:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบกิจการ และการส่งเสริมสุขภาพ
218
20-04-2015 14:28:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบกิจการและส่งเสริมสุขภาพ
217
16-04-2015 16:17:00
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :