Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
248
21-08-2015 09:43:03
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
247
18-08-2015 15:03:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
246
14-08-2015 12:44:00
    สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความเท่าเทียมทางการศึกษานักเรียนทุกระดับ
245
13-08-2015 08:15:25
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อสีฟ้า ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
244
11-08-2015 11:59:41
   ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
243
07-08-2015 14:14:25
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช
242
06-08-2015 13:31:18
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
241
03-08-2015 21:31:25
    พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
240
29-07-2015 19:41:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด
239
29-07-2015 19:16:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด
238
23-07-2015 14:41:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
237
17-07-2015 14:41:37
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
236
16-07-2015 12:53:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจประเมินและรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
235
15-07-2015 13:33:17
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
234
07-07-2015 14:26:32
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รองรับแผนการปฏิบัติงานโครงการป้องกัน ควบคุม และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ให้แก่ประชาชนทั่วเขตเทศบาล
233
02-07-2015 12:34:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %
232
29-06-2015 08:42:01
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ‬ (สสส.) จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในนิทรรศการสัญจร “SEX วัยรุ่น..... เลือกได้”
231
24-06-2015 15:48:20
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
230
23-06-2015 08:37:06
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง
229
19-06-2015 11:21:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนเทศกาลเดือนรอมฏอน ให้ประชาชนจับจ่ายชื้อของ ละศีลอดในเดือนรอมฏอน

รวมทั้งหมด 468 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :