Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
256
06-11-2015 11:14:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
255
02-11-2015 10:45:01
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว
254
29-10-2015 10:39:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำเดือนตุลาคม
253
08-10-2015 13:46:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “พ่อจ๋า ฮาได้อีก”
252
06-10-2015 14:01:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้ายเปิดงานเทศกาลเดือนสิบ 2558
251
22-09-2015 07:52:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชม การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เปิดงานเทศกาลเดือนสิบ 2558
250
28-08-2015 13:06:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
249
24-08-2015 10:16:13
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง
248
21-08-2015 09:43:03
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
247
18-08-2015 15:03:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
246
14-08-2015 12:44:00
    สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความเท่าเทียมทางการศึกษานักเรียนทุกระดับ
245
13-08-2015 08:15:25
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อสีฟ้า ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
244
11-08-2015 11:59:41
   ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
243
07-08-2015 14:14:25
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช
242
06-08-2015 13:31:18
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
241
03-08-2015 21:31:25
    พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
240
29-07-2015 19:41:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด
239
29-07-2015 19:16:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด
238
23-07-2015 14:41:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
237
17-07-2015 14:41:37
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :