Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
271
21-12-2015 11:33:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนธันวาคม 2558
270
21-12-2015 10:14:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559
269
18-12-2015 10:33:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
268
17-12-2015 09:09:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนธันวาคม
267
15-12-2015 15:17:14
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
266
02-12-2015 09:46:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559
265
01-12-2015 09:02:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม สถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
264
27-11-2015 13:44:57
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
263
17-11-2015 09:52:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
262
16-11-2015 15:15:04
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักการช่างในการซ่อมถนน
261
13-11-2015 15:01:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
260
12-11-2015 16:05:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการดำเนินการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
256
06-11-2015 11:14:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
255
02-11-2015 10:45:01
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว
254
29-10-2015 10:39:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำเดือนตุลาคม
253
08-10-2015 13:46:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “พ่อจ๋า ฮาได้อีก”
252
06-10-2015 14:01:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้ายเปิดงานเทศกาลเดือนสิบ 2558
251
22-09-2015 07:52:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชม การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เปิดงานเทศกาลเดือนสิบ 2558
250
28-08-2015 13:06:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
249
24-08-2015 10:16:13
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง

รวมทั้งหมด 468 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :