Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
291
08-04-2016 11:49:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี2559
290
24-03-2016 13:08:23
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
289
21-03-2016 12:22:57
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการประชุมวิชาการและรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพ“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ”
288
14-03-2016 12:39:01
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการจัดประชุมวิชาการและรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”
287
09-03-2016 09:24:22
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีในวันสตรีสากล
286
01-03-2016 09:07:29
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
285
26-02-2016 09:38:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
284
24-02-2016 12:34:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
283
19-02-2016 13:04:44
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
282
18-02-2016 12:11:06
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
281
15-02-2016 07:28:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
280
12-02-2016 09:51:54
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีปิดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2016
279
06-02-2016 21:23:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม งานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2016 เทิดไท้สดุดี 88 พรรษามหาราชา 84 พรรษามหาราชินี ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
278
04-02-2016 13:06:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2016 เทิดไท้สดุดี 88 พรรษามหาราชา 84 พรรษามหาราชินีวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
277
19-01-2016 09:30:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมกราคม
276
15-01-2016 15:05:55
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่...เมืองนครผ่านทางสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
275
11-01-2016 09:07:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมกราคม
274
29-12-2015 11:27:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
273
25-12-2015 09:38:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนธันวาคม
272
22-12-2015 13:40:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

รวมทั้งหมด 468 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :