Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
310
04-07-2016 11:45:04
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลฯ
309
01-07-2016 09:16:37
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
308
24-06-2016 13:10:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
307
23-06-2016 09:34:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีสวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมิถุนายน 2559
306
17-06-2016 14:06:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมพนักงานครูและบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
305
14-06-2016 12:26:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
304
09-06-2016 12:02:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
303
07-06-2016 14:20:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
302
26-05-2016 07:08:07
    งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่ในเขตตำบลโพธิ์เสด็จ ตำนาเคียน
301
23-05-2016 08:19:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤษภาคม
300
13-05-2016 09:46:56
   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
299
11-05-2016 12:49:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ทำความเข้าใจผ่านตัวแทนชุมชน เรื่องการบริหารจัดการน้ำประปา
298
03-05-2016 14:28:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
297
28-04-2016 10:01:17
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง
296
26-04-2016 09:33:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
295
25-04-2016 11:27:24
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในพระราชพิธีวันรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
294
22-04-2016 11:20:14
    คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
293
21-04-2016 08:05:01
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
292
12-04-2016 12:13:25
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
291
08-04-2016 11:49:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี2559

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :