Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
319
10-08-2016 08:00:01
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
318
29-07-2016 12:43:54
    รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
317
28-07-2016 08:20:55
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา
316
26-07-2016 09:42:50
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
315
21-07-2016 12:37:11
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
314
19-07-2016 19:49:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาร่วมใจสายใยชาวพุทธ ประจำปี 2559 ณ. พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
313
14-07-2016 14:18:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
312
13-07-2016 08:33:24
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
311
06-07-2016 13:09:45
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
310
04-07-2016 11:45:04
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลฯ
309
01-07-2016 09:16:37
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
308
24-06-2016 13:10:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
307
23-06-2016 09:34:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีสวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมิถุนายน 2559
306
17-06-2016 14:06:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมพนักงานครูและบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
305
14-06-2016 12:26:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
304
09-06-2016 12:02:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
303
07-06-2016 14:20:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
302
26-05-2016 07:08:07
    งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่ในเขตตำบลโพธิ์เสด็จ ตำนาเคียน
301
23-05-2016 08:19:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤษภาคม
300
13-05-2016 09:46:56
   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :