Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
494
18-02-2019 11:24:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการปั่นเพื่อการกุศลพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) นครศรีธรรมราช 2562
493
13-02-2019 21:44:09
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติงานคอนเสิร์ตรักชาติ “ ซับน้ำตาชาวใต้ คนไทยไม่ทิ้งกัน ”
492
10-02-2019 22:17:22
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วม วันอาสารักษาดินแดนประจำปี 2562ครบรอบ65ปี
491
08-02-2019 14:20:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
490
07-02-2019 10:10:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ระเบียงใต้” ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
489
21-01-2019 15:32:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง ” รักษาสิ่งแวดล้อม
488
15-01-2019 10:29:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ครั้งที่1
487
14-01-2019 14:25:21
    โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง
486
12-01-2019 17:13:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนทราบ กรณีการแจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก
485
07-01-2019 14:55:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดมเจ้าหน้าที่ แพ็กถุงยังชีพมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก และสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
484
03-01-2019 14:04:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK)
483
24-12-2018 10:31:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน มกราคม 2562
482
19-12-2018 14:52:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาดขยะตามถนนตรอกซอยที่ลอยมากับน้ำหลังน้ำลด
481
17-12-2018 08:35:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปักธงแดง เตือนพี่น้องประชาชน ให้ขนย้ายสิ่งของ และอพยพอยู่ในที่ปลอดภัย
480
13-12-2018 15:14:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
479
03-12-2018 14:10:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ประชนในการแจ้งคำร้อง ผ่าน เว็บไซต์ One Stop Service
478
23-11-2018 09:14:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งธงสัญลักษณ์ แจ้งระดับการเตือนภัยน้ำท่วม
477
21-11-2018 11:34:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปักธงแดง เตือนพี่น้องประชาชน ให้ขนย้ายสิ่งของ และอพยพอยู่ในที่ปลอดภัย
476
16-11-2018 13:25:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งธงสัญลักษณ์ แจ้งระดับการเตือนภัยน้ำท่วม
475
13-11-2018 20:06:31
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

รวมทั้งหมด 468 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :