Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
375
03-02-2017 10:45:40
    กองทัพภาคที่ 4 จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ
374
02-02-2017 16:32:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
373
02-02-2017 11:35:05
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning day
372
28-01-2017 12:41:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
371
19-01-2017 14:25:06
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ ศิลป์ถวายอาลัยองค์อัครศิลปิน
370
18-01-2017 07:45:37
   นายกเทศมนตรีนครฯเข้ารายการสด
369
17-01-2017 06:42:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมกราคม
368
10-01-2017 11:06:10
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ปล่อยคาราวานอาหารสดเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยชาวนครศรีธรรมราช
367
07-01-2017 14:25:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งระบายน้ำ พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจเก็บขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
366
04-01-2017 10:59:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
365
22-12-2016 07:32:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับขอเชิญร่วมทำบุญทานไฟ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
364
16-12-2016 12:35:27
   ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
363
09-12-2016 12:06:42
   รอง ทน.เมืองคอน ร่วมพิธีวันสถาปนา มทบ. 41 ค่ายวชิราวุธ
362
08-12-2016 20:56:01
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯเปิดประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสรุปและติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์อุทกภัย
361
08-12-2016 09:21:41
    รองนายกเทศฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรี"วีรไทย" น้อมลำรึกวีรกรรมทหารกล้า
360
04-12-2016 19:03:44
   เทศบาลฯพร้อม 24 ชั่วโมงสูบน้ำและผลักดันน้ำตั้งเป้าให้น้ำลดระดับ คาดฝนไม่ตกซ้ำจะทำให้หลายพื้นที่พ้นระดับน้ำ
359
02-12-2016 11:39:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
358
25-11-2016 19:11:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ ตามรอยพ่อ ณ บริเวณริมคลองหน้าเมือง
357
22-11-2016 07:06:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
356
20-11-2016 13:46:13
   โรงเรียนเทศบาลสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :