Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
397
14-07-2017 16:24:12
    เทศบาทนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันเรือพาย หัวใช้ ท้ายบอด
396
24-06-2017 09:17:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งภาพถ่ายประกวด กิจกรรม “ชิม ช้อป สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์”
394
07-06-2017 19:32:06
    สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีเมืองคอนโฉมใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว
393
06-06-2017 08:38:11
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน"ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
392
23-05-2017 12:00:13
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการใช้และบำรุงรักษาระบบจ่ายแก๊สคลอรีน
391
05-05-2017 08:52:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤษภาคม
390
03-05-2017 08:21:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
389
28-04-2017 20:48:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ “ กีฬาเป็นยาวิเศษ ” พักผ่อนเที่ยวชม ชิม ช้อป สนุกกับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
388
21-04-2017 09:12:35
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราชปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
387
13-04-2017 12:10:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
386
03-04-2017 12:28:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีนครออร์เคสตร้า (NSTO)
385
30-03-2017 13:48:07
   รองนายกเทศมนตรีนครฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน
384
23-03-2017 11:32:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมจัดเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมือง นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 อลังการตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
383
16-03-2017 14:17:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการประกวด MISS GRAND Nakhon Si Thammarat
382
15-03-2017 09:23:38
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
380
01-03-2017 12:14:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมีนาคม
379
24-02-2017 20:11:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ “cowboy night” พักผ่อนเที่ยวชม ชิม ช้อป สนุกกับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
378
23-02-2017 13:53:23
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะกรรมการชุมชน วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
377
11-02-2017 07:20:33
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
376
08-02-2017 21:10:42
   การแสดงแสง สี เสียงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :