Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
439
23-10-2017 10:40:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
438
19-10-2017 11:54:57
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม
437
17-10-2017 16:17:50
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม
436
15-10-2017 09:46:22
   เทศบาลนครนครศรธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่35 ประจำปี 2560
435
13-10-2017 11:43:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
434
12-10-2017 15:57:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
433
09-10-2017 13:45:43
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
432
06-10-2017 13:14:20
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
431
04-10-2017 20:17:17
    จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด พระตำหนัก เลียบเมือง ให้ประชาชน เข้าเยี่ยมชม
430
02-10-2017 11:48:12
    ผู้บริหารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร อบต.หูล่อง ส่งตัวเจ้าหน้าที่โอนย้ายในตำแหน่งการเงินและการบัญชี
429
26-09-2017 11:50:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
428
25-09-2017 09:22:30
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติจับลูกบอลเพื่อออกรางวัล สลากกาชาด
427
25-09-2017 09:16:13
    ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมใจเข้าร่วมการประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดฯ ประจำปี 2560
426
23-09-2017 10:19:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ค่ำคืนที่ 9
425
20-09-2017 15:18:35
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชหมรับ 2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
424
19-09-2017 10:57:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
423
15-09-2017 07:59:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดเวทีชุมชนในงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี2560
422
12-09-2017 11:18:59
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสรวงสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
421
08-09-2017 10:56:57
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
420
07-09-2017 14:33:31
   คุณครูโรงเรียน"วัดศรีทวี"ออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "ที่นี่เมืองนคร" ชมเชยเด็กนักเรียนสร้างชื่อเสียงหลายด้าน

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :