Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
472
14-06-2018 09:38:38
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในเดือน มิถุนายน 2561 ในธีม พลังงาน พลังรัก พลังใจ
471
09-06-2018 10:46:09
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
470
30-05-2018 15:49:35
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
469
22-05-2018 09:20:44
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ
468
15-05-2018 13:27:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชม การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
467
09-05-2018 21:04:38
    สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั่วเขตเทศบาลฯ
466
04-05-2018 14:52:14
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการฝึกอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน"ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
465
19-04-2018 14:51:13
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ
464
12-04-2018 21:30:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง และประกอบพิธีพุทธาภิเษกศักดิ์สิทธิ์
463
11-04-2018 09:34:28
   ประชุมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในธีม คาวบอย ไนท์ (Cowboy night)
462
06-04-2018 11:13:03
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
461
05-04-2018 11:08:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
460
03-04-2018 10:22:04
    รรท. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่องการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กับทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT
459
31-03-2018 14:12:20
   รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 13 ศูนย์
458
28-03-2018 08:58:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมีนาคม
457
05-02-2018 09:44:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
456
03-02-2018 10:32:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมครูและบุคคลากรทางการศึกษา
455
30-01-2018 11:01:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม 2561
454
28-01-2018 14:50:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปี2560
453
24-01-2018 11:35:01
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :