Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
28
31-07-2012 11:40:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
27
30-07-2012 15:26:58
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
26
26-07-2012 11:58:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้เกียรติเข้าร่วมงาน “วลัยลักษณ์วิชาการ 2555”
25
24-07-2012 10:20:37
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชน ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)
24
17-07-2012 11:08:47
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
23
12-07-2012 11:16:47
   4 ศิลปินชื่อดังอาร์สยาม เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
22
11-07-2012 12:14:50
   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
21
06-07-2012 11:57:38
   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
20
03-07-2012 10:51:53
   เทศบาลนครนครศรีฯ ร่วมงาน "นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ตลอด 24 ชั่วโมง"
19
29-06-2012 14:05:25
   เทศบาลนครฯ ลงพื้นที่ปูแผ่นซ่อมแซมพื้นทางเท้าชุมชนท่าโพธิ์
18
28-06-2012 10:37:51
   คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบคณะกรรมการชุมชนประจำปี 2555
17
21-06-2012 14:18:57
    นายมานะ บุญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าของเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในปี พ.ศ.2554
6
19-06-2012 09:30:08
   เทศบาลนครนครศรีฯ ประชุมเตรียมการก่อสร้างขยายสะพานราเมศวร์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร

รวมทั้งหมด 473 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » Next


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :