Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
50
21-11-2012 11:54:54
   กระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครศรีธธรรมราช จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อ“ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
49
16-11-2012 10:46:05
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครฯ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
48
31-10-2012 15:16:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เร่งให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดแต่งต้นไม้ปรังปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝน
47
25-10-2012 11:04:15
   นายกเทศมนตรีฯ เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีฯ
46
18-10-2012 16:35:50
   เทศบาลนครฯ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี
45
11-10-2012 16:30:16
   ชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีฯ จัดงานกินเจเดือน 9 แห่เจ้าปีมังกรทอง 2012 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี และพระบรมโอรสาธิราช
44
10-10-2012 12:03:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามงาน
43
08-10-2012 09:29:17
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนประตูไชยสิทธิ์ เขต 1
42
04-10-2012 10:21:27
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดพิธีการแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5
41
26-09-2012 10:22:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
40
24-09-2012 10:06:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบทีวีให้สำนักงานเหล่ากาชาดนครศรีธรรมราช เป็นรางวัลในงานบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร
39
17-09-2012 13:11:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรรมราชทั้ง ๑๑ โรงเรียน
38
11-09-2012 14:13:33
   เทศบาลนครนครศรีฯ จัดสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับชั้น ม.2 ประจำปี 2555 เพื่อแข่งขันระดับประเทศ
37
03-09-2012 16:09:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเกียรติในพิธีโยคะตันตระอุทิศ (ประเพณีทิ้งกระจาด) ครั้งที่ 22
36
29-08-2012 09:48:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเร่งฉีดพ่นกำจัดยุงลายด้วยเครื่อง ULVป้องกันไข้เลือดออก
35
23-08-2012 16:19:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4
34
17-08-2012 12:25:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมเทศบาลฯและอ.บต.ข้างเคียง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของน้ำประปา
33
12-08-2012 11:11:43
   นายกเทศมนตรีนครฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
32
09-08-2012 16:07:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
31
08-08-2012 09:51:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขีดเส้นกำหนดระเบียบจราจรบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว)

รวมทั้งหมด 475 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :