Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
90
08-07-2013 10:33:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกกองฝ่ายออกบริการ3 จุดใหญ่ในเขต ฯ เพื่อบริการ ได้ตรงเป้าหมาย
89
05-07-2013 15:47:00
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการเข้านี้ที่เมืองคอน........ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
88
05-07-2013 09:22:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรม Clean Food Good Taste
87
04-07-2013 16:00:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดให้บริการดูภาพจากกล้อง CCTV โครงการ The City of Safety “เมืองนครปลอดภัย” จัดพิธีเปิดตัว 12 กรกฎาคม 2556
86
26-06-2013 13:20:14
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการ Food English Comp เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
18-06-2013 15:11:41
   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “ นครวิชาการ ”
84
12-06-2013 15:42:19
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ประจำปี 2556
82
24-05-2013 21:15:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยว ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาล วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556
81
20-05-2013 14:08:41
    สถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M. 88.50 MHz. เสวนาธรรม เรื่อง “ เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ”
80
20-05-2013 09:40:25
    ท.นครฯ จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 18 พฤษภาคม ออกหน่วยบริการ ในชุมชนสารีบุตร
79
10-05-2013 14:23:02
    โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยจัดพิธีปฐมนิเทศครู ประจำปีการศึกษา 2556
78
08-05-2013 15:46:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานครู ประจำปีการศึกษา 2556
77
26-04-2013 15:47:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้พิการ ในโครงการ 30,000 เตียง และมอบวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ
76
18-04-2013 16:32:22
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามประจำสัปดาห์
75
10-04-2013 17:09:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
74
04-04-2013 17:07:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย ไฟไหม้บ้าน
73
29-03-2013 13:15:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
72
25-03-2013 18:00:14
   เทศบาลนครนครสรีธรรมราช ทำนบกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
71
20-03-2013 13:45:19
   เทศบาลนครนครสรีธรรมราช ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556
70
11-03-2013 19:01:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าเมือง

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :