Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
110
06-09-2013 14:46:35
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าประชุมการหารือสถานการณ์การท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
109
06-09-2013 12:09:46
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการแพทย์ทางเลือก แผนไทย
108
01-09-2013 23:02:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันฟุตซอลเดือนสิบ เทพไทคัพ ครั้งที่ 9
107
29-08-2013 21:10:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าว เตรียมพร้อมการจัดงาน “ ยลนครหัตถศิลป์ เยือนถิ่นลิกอร์ ”
106
29-08-2013 13:23:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมกลุ่ม อสม. แกนนำเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
105
28-08-2013 11:52:11
   บ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
104
23-08-2013 10:27:48
   เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสิงหาคม 2556
103
19-08-2013 16:28:46
   สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ตั้งไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 740,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
102
05-08-2013 09:15:38
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการนครเมืองสะอาด Nakhon clean city กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะเป็นเวลา
101
02-08-2013 13:50:31
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
100
31-07-2013 10:47:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสวนนาก ในสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด)
99
30-07-2013 16:16:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้ารณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
98
28-07-2013 11:11:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการย้ายประดิษฐาน อนุสาวรีย์ รัชกาลที่5
97
27-07-2013 10:08:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกฝ่ายทุกกองออกบริการ
96
26-07-2013 16:09:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย บริเวณสนามหน้าเมือง
95
26-07-2013 13:49:08
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
94
25-07-2013 10:36:10
   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2556
93
22-07-2013 13:41:35
   พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา
92
16-07-2013 16:06:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีหล่อเทียนและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ สวนพระเงินและลานคนเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
91
10-07-2013 11:05:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดให้บริการดูภาพจากกล้อง CCTV โครงการ The City of Safety “เมืองนครปลอดภัย” จัดพิธีเปิดตัว 12 กรกฎาคม 2556

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :