Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
155
03-06-2014 10:32:32
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกเพิ่มจุดบริการรับชำระค่าน้ำประปา
154
31-05-2014 17:02:14
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนของสถานศึกษา
153
30-05-2014 09:09:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
152
28-05-2014 10:20:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ติวเข้ม ระบบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินระบบ E-LAAS
151
26-05-2014 09:13:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
150
22-05-2014 14:29:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
148
20-05-2014 15:30:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดม กำลัง ทำ 5 ส. ขุดลอกคลอง กวาดเก็บผักตบชวา คลองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งลาด)
147
19-05-2014 11:54:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
146
15-05-2014 14:54:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
145
14-05-2014 13:51:43
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการประชุมปฐมนิเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2557
144
14-05-2014 08:53:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
143
06-05-2014 13:22:13
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "3มิติ"
142
01-05-2014 13:23:02
   สำนักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษีรายที่ค้างชำระและรายใหม่ที่สำรวจเพิ่ม
141
29-04-2014 13:01:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งเป้าให้เมืองนครฯ มีภูมิทัศน์ สะอาด สวยงามเรียบร้อยเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมืองรอบด้าน
140
28-04-2014 09:33:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
138
17-04-2014 11:12:36
    เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เมษายน 2557
137
04-04-2014 11:53:03
   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสวนนกยูง สวนสัตว์เปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินท์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
136
27-03-2014 09:40:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จับมือ กฟภ. นำสารพัดสายลงใต้ดิน รองรับพระบรมธาตุเป็นมรดกโลก
135
20-03-2014 14:25:15
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือน ห้ามการจุดไฟเผาหญ้า วัชพืช ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและสาธารณะ
134
18-03-2014 14:20:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :