Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
165
10-07-2014 21:27:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2557
164
01-07-2014 10:56:54
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา ประจำปี 2557
162
27-06-2014 09:34:56
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
160
22-06-2014 16:58:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
159
10-06-2014 11:55:28
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
158
05-06-2014 11:57:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ตอกย้ำ โครงการ “The City of safety “
157
04-06-2014 15:18:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง บริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
155
03-06-2014 10:32:32
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกเพิ่มจุดบริการรับชำระค่าน้ำประปา
154
31-05-2014 17:02:14
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนของสถานศึกษา
153
30-05-2014 09:09:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
152
28-05-2014 10:20:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ติวเข้ม ระบบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินระบบ E-LAAS
151
26-05-2014 09:13:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
150
22-05-2014 14:29:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
148
20-05-2014 15:30:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดม กำลัง ทำ 5 ส. ขุดลอกคลอง กวาดเก็บผักตบชวา คลองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งลาด)
147
19-05-2014 11:54:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
146
15-05-2014 14:54:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
145
14-05-2014 13:51:43
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการประชุมปฐมนิเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2557
144
14-05-2014 08:53:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
143
06-05-2014 13:22:13
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "3มิติ"
142
01-05-2014 13:23:02
   สำนักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษีรายที่ค้างชำระและรายใหม่ที่สำรวจเพิ่ม

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :