Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
187
07-10-2014 15:33:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอเชิญทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ
186
06-10-2014 13:40:00
    ทหาร ตำรวจ เทศบาล และจังหวัด ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางเท้า
185
01-10-2014 11:50:08
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มอบแรคคูน ให้แก่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
184
29-09-2014 13:31:08
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีมอบแรคคูน ให้แก่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด )เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
183
23-09-2014 08:54:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขพร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
182
23-09-2014 08:54:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขพร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
181
18-09-2014 09:40:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดเวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
180
12-09-2014 09:20:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดเวทีชุมชน ประเพณีเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
179
04-09-2014 11:06:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขพร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
178
21-08-2014 15:07:25
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแสดงตัว เพื่อแสดงว่ายังดำรงชีวิตอยู่
177
20-08-2014 12:14:55
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการหนูน้อยนักคิด นักประดิษฐ์ และนักค้นคว้า
176
13-08-2014 13:39:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ตอกย้ำ โครงการ “The City of safety”
175
07-08-2014 13:12:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมวางพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องในวันรพีวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
174
06-08-2014 12:04:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ตอกย้ำ โครงการ “The City of safety”
172
04-08-2014 10:30:27
    พิธีเปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
171
01-08-2014 15:56:11
    จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดระเบียบรถตู้โดยสาร ไปอยู่จุดเดียวกันทั้งหมดที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะตลาดหัวอิฐ
170
24-07-2014 13:19:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดระเบียบรถตู้สาธารณะ ในเขตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
169
24-07-2014 09:10:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
167
15-07-2014 10:45:16
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำประปา ชำระค่าน้ำประปา ณ จุดรับบริการ งดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะถึงบ้าน
166
10-07-2014 21:27:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2557

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :