Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
223
03-06-2015 09:09:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
221
18-05-2015 09:33:26
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ‬ (สสส.) จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในนิทรรศการสัญจร “SEX วัยรุ่น..... เลือกได้”
220
08-05-2015 14:12:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมแผนการแก้ปัญหาและมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2558
219
22-04-2015 13:33:38
    โรงกรองน้ำประตูชัย สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
218
16-04-2015 10:14:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
217
16-04-2015 09:08:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
216
09-04-2015 11:43:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมรับนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเมืองนคร ฯ เตรียมพร้อมจัดเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 อลังการตำนานเมืองนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งใหญ่
215
03-04-2015 10:17:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ รับวันสงกรานต์
214
19-03-2015 09:38:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมรับนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเมืองนคร ฯ เตรียมพร้อมจัดเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 อลังการตำนานเมืองนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งใหญ่
212
17-03-2015 13:01:30
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2558
211
10-03-2015 10:45:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2558
210
06-03-2015 14:31:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
209
24-02-2015 08:27:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
208
17-02-2015 12:56:44
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจยาฆ่าแมลงในปลาเค็มจากแหล่งผลิต
207
16-02-2015 12:57:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะทำงาน ติดตามความคืบหน้า โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
206
16-02-2015 08:31:49
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันคอตีบ และหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
205
11-02-2015 10:24:20
   ขอเชิญ น้องๆหนู ๆ ประกวด “หนูน้อยไชน่าทาวน์” ในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมะแม 2015 ไชน่าทาวน์นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17- 21 กุมภาพันธ์ 2558
203
30-01-2015 14:52:31
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน)
202
13-01-2015 09:39:33
   สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
201
09-01-2015 14:23:22
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :