Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
230
17-08-2015 08:50:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
229
11-08-2015 08:21:25
   บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
228
31-07-2015 22:00:38
   กิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในบรรยากาศ " อิ่มบุญ อุ่นรัก "
227
14-07-2015 08:59:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์กับบรรยากาศ “อิ่มบุญ อุ่นรัก” ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
226
07-07-2015 09:51:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
225
18-06-2015 10:37:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน และทบทวน อปพร. ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2558
224
11-06-2015 09:43:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชี้แจงเหตุปิดถนนหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและทางเท้า ในการสนับสนุนการเสนอ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
223
03-06-2015 09:09:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
221
18-05-2015 09:33:26
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ‬ (สสส.) จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในนิทรรศการสัญจร “SEX วัยรุ่น..... เลือกได้”
220
08-05-2015 14:12:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมแผนการแก้ปัญหาและมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2558
219
22-04-2015 13:33:38
    โรงกรองน้ำประตูชัย สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
218
16-04-2015 10:14:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
217
16-04-2015 09:08:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
216
09-04-2015 11:43:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมรับนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเมืองนคร ฯ เตรียมพร้อมจัดเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 อลังการตำนานเมืองนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งใหญ่
215
03-04-2015 10:17:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ รับวันสงกรานต์
214
19-03-2015 09:38:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมรับนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเมืองนคร ฯ เตรียมพร้อมจัดเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 อลังการตำนานเมืองนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งใหญ่
212
17-03-2015 13:01:30
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2558
211
10-03-2015 10:45:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2558
210
06-03-2015 14:31:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
209
24-02-2015 08:27:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :