Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
250
18-10-2015 20:28:53
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมชมการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศ
249
16-10-2015 15:15:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ Mr.Peter Ainsworth อัยการอาวุโส ประจำกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะ
248
07-10-2015 13:35:36
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมการดำเนินการ ตัด – ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
247
07-10-2015 08:45:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำเดือนตุลาคม
246
27-09-2015 18:38:28
    พิธีปล่อยขบวนนักปั่น Bike for Edil Adha เพื่อประชาสัมพันธ์งานฮารีรายอ
245
22-09-2015 11:07:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีฎิลอัดฮา ปี ฮ.ศ. 1436 ครั้งยิ่งใหญ่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
244
21-09-2015 15:31:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
243
18-09-2015 11:26:39
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมาโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
242
16-09-2015 11:33:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม
241
14-09-2015 13:52:25
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ
240
14-09-2015 10:18:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมท่อเมนประปา
239
14-09-2015 09:57:50
   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
238
11-09-2015 12:50:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558
237
09-09-2015 13:26:22
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการขุดลอกคลอง
236
07-09-2015 14:05:39
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
235
04-09-2015 15:20:08
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
234
27-08-2015 13:55:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม แผนเฉพาะกิจป้องกัน และบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พ.ศ.2558
233
24-08-2015 10:09:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองด้านการท่องเที่ยว ผ่านบริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ฟรี
232
21-08-2015 13:03:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในการประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
231
18-08-2015 12:57:43
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสัมมนา พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ ของลูกจ้างและพนักงานเทศบาลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :