Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
243
18-09-2015 11:26:39
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมาโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
242
16-09-2015 11:33:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม
241
14-09-2015 13:52:25
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ
240
14-09-2015 10:18:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมท่อเมนประปา
239
14-09-2015 09:57:50
   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
238
11-09-2015 12:50:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558
237
09-09-2015 13:26:22
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการขุดลอกคลอง
236
07-09-2015 14:05:39
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
235
04-09-2015 15:20:08
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
234
27-08-2015 13:55:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม แผนเฉพาะกิจป้องกัน และบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พ.ศ.2558
233
24-08-2015 10:09:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองด้านการท่องเที่ยว ผ่านบริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ฟรี
232
21-08-2015 13:03:44
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในการประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
231
18-08-2015 12:57:43
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสัมมนา พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ ของลูกจ้างและพนักงานเทศบาลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
230
17-08-2015 08:50:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
229
11-08-2015 08:21:25
   บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
228
31-07-2015 22:00:38
   กิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในบรรยากาศ " อิ่มบุญ อุ่นรัก "
227
14-07-2015 08:59:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์กับบรรยากาศ “อิ่มบุญ อุ่นรัก” ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
226
07-07-2015 09:51:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
225
18-06-2015 10:37:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน และทบทวน อปพร. ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2558
224
11-06-2015 09:43:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชี้แจงเหตุปิดถนนหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและทางเท้า ในการสนับสนุนการเสนอ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :