Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
270
23-12-2015 15:40:13
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดสดคูขวาง)
269
21-12-2015 11:55:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดคูขวาง”
268
21-12-2015 09:17:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
267
14-12-2015 13:59:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
266
09-12-2015 11:37:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อด้านคอร์รัปชั่น
265
04-12-2015 15:03:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนศิรินครอุทิศ
264
03-12-2015 09:02:25
    นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปะถวายสักการะพระภูมินทร์
263
23-11-2015 09:06:17
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มั่นใจรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยขณะนี้เตรียมบุคลากรติดตามและประเมินสถานการณ์ 24 ชั่วโมง
262
17-11-2015 12:44:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน
261
16-11-2015 15:27:34
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
260
13-11-2015 15:01:07
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
259
11-11-2015 14:38:59
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี วันลอยกระทงประจำปี 2558
258
09-11-2015 10:22:56
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมการดำเนินการ ตัด – ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
257
06-11-2015 14:37:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณี เที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
256
03-11-2015 11:13:41
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
255
03-11-2015 10:37:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณี เที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
254
27-10-2015 11:58:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
253
21-10-2015 13:30:04
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558
252
21-10-2015 11:07:08
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
251
19-10-2015 14:07:41
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะให้กำลังใจนักกีฬา ที่จะเดินทางไปทำการแข่งขัน "กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย"

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :