Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
283
29-01-2016 13:48:00
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
282
28-01-2016 07:08:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมกราคม 2559
281
27-01-2016 07:54:25
    ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงเดินรถถนนจำเริญวิถี บางช่วง
280
22-01-2016 11:49:47
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเทคนิคนคร Open House ปีการศึกษา 2558
279
19-01-2016 09:42:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
278
16-01-2016 15:37:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานวันครู ประจำปี2559 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
277
11-01-2016 10:14:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ครั้งที่ 60 “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”
276
08-01-2016 16:30:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
275
06-01-2016 10:46:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 36
274
04-01-2016 10:31:28
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
273
28-12-2015 14:28:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2559 และพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่
272
28-12-2015 10:55:13
    พิธีเปิดที่ทำการชุมชนหน้าแขวงการทาง
271
25-12-2015 13:55:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศริสต์มาส โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
270
23-12-2015 15:40:13
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดสดคูขวาง)
269
21-12-2015 11:55:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดคูขวาง”
268
21-12-2015 09:17:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
267
14-12-2015 13:59:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
266
09-12-2015 11:37:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อด้านคอร์รัปชั่น
265
04-12-2015 15:03:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนศิรินครอุทิศ
264
03-12-2015 09:02:25
    นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปะถวายสักการะพระภูมินทร์

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :