Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
290
10-02-2016 14:33:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 / 2559
289
09-02-2016 12:40:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
288
08-02-2016 07:27:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
287
05-02-2016 09:37:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
286
03-02-2016 09:19:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์กรกาชาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบภัย
285
02-02-2016 14:08:08
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักการเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
284
01-02-2016 13:21:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมปรึกษาแนะแนวทางในการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559
283
29-01-2016 13:48:00
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
282
28-01-2016 07:08:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมกราคม 2559
281
27-01-2016 07:54:25
    ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงเดินรถถนนจำเริญวิถี บางช่วง
280
22-01-2016 11:49:47
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเทคนิคนคร Open House ปีการศึกษา 2558
279
19-01-2016 09:42:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
278
16-01-2016 15:37:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานวันครู ประจำปี2559 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
277
11-01-2016 10:14:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ครั้งที่ 60 “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”
276
08-01-2016 16:30:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
275
06-01-2016 10:46:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 36
274
04-01-2016 10:31:28
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
273
28-12-2015 14:28:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2559 และพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่
272
28-12-2015 10:55:13
    พิธีเปิดที่ทำการชุมชนหน้าแขวงการทาง
271
25-12-2015 13:55:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศริสต์มาส โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :