Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
304
01-04-2016 13:45:11
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
303
29-03-2016 09:16:07
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
302
25-03-2016 12:59:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน มีนาคม 2559
301
23-03-2016 06:54:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีสวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมีนาคม 2559
300
18-03-2016 14:58:18
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
299
14-03-2016 07:29:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมีนาคม
298
10-03-2016 10:04:16
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานการประกาศความสำเร็จ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
297
04-03-2016 14:16:35
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาต้านยาเสพติด “เสมาเมืองเกมส์”
296
03-03-2016 13:45:14
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการจัดการทำแผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2559
295
01-03-2016 09:02:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
294
01-03-2016 07:06:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมีนาคม
292
15-02-2016 14:06:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
291
12-02-2016 09:27:08
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559
290
10-02-2016 14:33:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 / 2559
289
09-02-2016 12:40:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
288
08-02-2016 07:27:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
287
05-02-2016 09:37:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
286
03-02-2016 09:19:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์กรกาชาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบภัย
285
02-02-2016 14:08:08
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักการเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
284
01-02-2016 13:21:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมปรึกษาแนะแนวทางในการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559

รวมทั้งหมด 474 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :