Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
333
19-08-2016 09:22:03
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก
332
16-08-2016 09:37:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
331
10-08-2016 09:54:36
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
330
27-07-2016 09:49:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
329
27-07-2016 08:55:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนกรกฎาคม
328
25-07-2016 07:41:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษา จัดการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2559
325
22-07-2016 12:02:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11จังหวัด นครศรีธรรมราช
324
14-07-2016 14:10:46
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
323
01-07-2016 09:21:43
    บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกรกฎาคม
322
23-06-2016 10:11:35
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนสำรองน้ำประปา
321
21-06-2016 11:17:25
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
320
17-06-2016 07:59:10
    ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
319
15-06-2016 08:35:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
318
14-06-2016 11:43:39
    ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
317
08-06-2016 14:22:55
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
316
07-06-2016 09:17:58
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
315
03-06-2016 13:17:19
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
314
31-05-2016 09:35:50
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
313
27-05-2016 13:37:20
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
312
25-05-2016 14:10:42
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :