Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
520
11-04-2019 10:38:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562
519
01-04-2019 15:10:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562
518
29-03-2019 15:35:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ในรูปแบบ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
517
15-03-2019 10:47:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหา ของทุกสำนักกอง ฝ่าย
516
13-03-2019 15:04:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการดำเนินการจัดแข่งขันชกมวยไทยโลก”THAI FIGHT เมืองคอน”
515
04-03-2019 15:52:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน รณรงค์ มาตราการ 5 ป 1 ข กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
514
22-02-2019 20:48:07
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ในรูปแบบธีม(Theme) คาวบอย
513
18-02-2019 11:53:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดริ้วขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
512
12-02-2019 12:02:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
511
11-02-2019 13:48:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 14.00 น.
510
06-02-2019 13:17:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
509
25-01-2019 02:47:24
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ดอนหัวเล
508
22-01-2019 10:59:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหา ของทุกสำนักกอง ฝ่าย
507
13-01-2019 14:40:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Open house
506
11-01-2019 12:44:13
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2562
505
04-01-2019 12:47:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์อพยพชั่วคราว ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก
504
28-12-2018 20:46:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ธีม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
503
25-12-2018 16:57:07
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ถนนพัฒนาการคูขวาง
502
24-12-2018 09:48:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
501
19-12-2018 09:59:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อระบายและลดปริมาณน้ำก่อนน้ำทะเลหนุน

รวมทั้งหมด 481 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :