Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
425
26-10-2016 09:00:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2560
424
25-10-2016 09:27:08
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
420
20-10-2016 19:56:01
   เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 “เมืองฅอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
419
18-10-2016 13:54:42
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 11 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช และ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพระราชทาน 17 ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
418
15-10-2016 14:24:53
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
417
14-10-2016 12:18:48
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมลงนาม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
416
12-10-2016 12:58:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำหนังสือแจ้งเตือน สถานประกอบการ ให้ต่อใบอนุญาต ประจำปี 2560
415
06-10-2016 09:17:32
   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน
414
04-10-2016 09:28:59
   โรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนนครศรีธรรมราช เปิดเทอม เป็นวันแรก มีนักเรียนกว่า 33 คน
413
28-09-2016 12:26:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
412
26-09-2016 12:24:51
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
411
26-09-2016 07:03:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์
410
14-09-2016 09:14:12
   ขอเชิญร่วมประกวดหฺมฺรับ รถหฺมฺรับร่วมขบวนแห่และสมโภชหฺมฺรับในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
409
06-09-2016 09:36:36
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
408
02-09-2016 07:53:30
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
407
31-08-2016 09:57:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
406
26-08-2016 13:11:16
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนครณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
405
24-08-2016 12:50:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
404
22-08-2016 10:00:51
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
403
19-08-2016 13:40:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 505 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :