Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
447
17-01-2017 06:45:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งซ่อมแซมถนน คอสะพาน ที่ชำรุดทั่วเขตเทศบาลนครฯ เนื่องจากประสบอุทกภัย
446
15-01-2017 10:48:23
   คุณมัลลิกา แสนภักดี และคณะ มอบถุงยังชืพ จำนวน 320ชุด
445
10-01-2017 14:51:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีธรรมราช
444
09-01-2017 14:30:10
   จนท.ป้องกัน ทน.เมืองคอนชวด ออกตามล่า "ชาลาวัน"วันที่ 2 หลังชาวบ้านแจ้ง พร้อมขอความร่วมมือวัยรุ่นอย่าคึกคะนองแจ้งข้อมูลเท็จ
443
09-01-2017 12:17:59
    ผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
442
08-01-2017 13:41:39
   เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลาชมรมชาวสงขลา จังหวัดยะลา และชมรมมิตรเมืองลุง จังหวัดยะลาเข้ามอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยผ่านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด ส่งต่อผู้ประสบภัยชุมชนสารีบุตร
441
07-01-2017 13:53:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้บริการอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
440
06-01-2017 12:20:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบอาหารกล่องแก่ผู้ประสบภัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
439
04-01-2017 10:49:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง
438
23-12-2016 13:12:06
   เทศบาลนครฯ ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
435
16-12-2016 08:03:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนธันวาคม
434
07-12-2016 10:37:59
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ หยุดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องอีก 2 วัน เนื่องจากภาวะน้ำท่วมขัง ยกเว้นโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
433
05-12-2016 09:52:32
   สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศ หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวะน้ำท่วม
432
29-11-2016 10:23:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวยุค AEC เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาชีวิตชาวเทศบาลฯ
431
27-11-2016 10:18:59
    ชุมชนกรแก้วโครงการประชารัฐ รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ
430
22-11-2016 07:12:08
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
429
20-11-2016 13:48:15
   สันนิบาตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
428
01-11-2016 12:57:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตั้งธงเตือนระดับน้ำในคลอง
427
30-10-2016 06:46:22
   ปล่อยตัวนักกีฬา วิ่ง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่จุดหาย จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อไปเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
426
27-10-2016 12:49:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560

รวมทั้งหมด 505 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :