Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
453
02-02-2017 11:18:35
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรียกประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560
452
28-01-2017 09:54:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และเน้นให้มีกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ พักผ่อน แก่ผู้มาเที่ยวชม ชิม ช้อป ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
451
26-01-2017 13:49:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เดือนมกราคม ในรูปแบบ รัก (LOVE) สนุกกับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
450
22-01-2017 09:17:48
   น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประชาชนที่เข้าอพยพ เข้าพักศูนย์พักพิงผู้อพยพ ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 2 วันกว่า 1 ,000 คน
449
21-01-2017 09:12:34
   เทศบาลนครฯ ประชุมหารือ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ
448
19-01-2017 10:51:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
447
17-01-2017 06:45:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งซ่อมแซมถนน คอสะพาน ที่ชำรุดทั่วเขตเทศบาลนครฯ เนื่องจากประสบอุทกภัย
446
15-01-2017 10:48:23
   คุณมัลลิกา แสนภักดี และคณะ มอบถุงยังชืพ จำนวน 320ชุด
445
10-01-2017 14:51:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีธรรมราช
444
09-01-2017 14:30:10
   จนท.ป้องกัน ทน.เมืองคอนชวด ออกตามล่า "ชาลาวัน"วันที่ 2 หลังชาวบ้านแจ้ง พร้อมขอความร่วมมือวัยรุ่นอย่าคึกคะนองแจ้งข้อมูลเท็จ
443
09-01-2017 12:17:59
    ผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
442
08-01-2017 13:41:39
   เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลาชมรมชาวสงขลา จังหวัดยะลา และชมรมมิตรเมืองลุง จังหวัดยะลาเข้ามอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยผ่านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด ส่งต่อผู้ประสบภัยชุมชนสารีบุตร
441
07-01-2017 13:53:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้บริการอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
440
06-01-2017 12:20:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบอาหารกล่องแก่ผู้ประสบภัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
439
04-01-2017 10:49:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง
438
23-12-2016 13:12:06
   เทศบาลนครฯ ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
435
16-12-2016 08:03:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนธันวาคม
434
07-12-2016 10:37:59
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ หยุดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องอีก 2 วัน เนื่องจากภาวะน้ำท่วมขัง ยกเว้นโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
433
05-12-2016 09:52:32
   สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศ หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวะน้ำท่วม
432
29-11-2016 10:23:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวยุค AEC เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาชีวิตชาวเทศบาลฯ

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :