Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
473
13-06-2017 11:05:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
472
09-06-2017 14:28:49
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร (Organiaztion Development )
471
02-06-2017 11:09:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมิถุนายน
470
30-05-2017 11:17:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการมีอาชีพเลี้ยงตัวเองจัดโครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล ประจำปี 2560
469
09-05-2017 11:17:43
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ประจำปี 2560
468
04-05-2017 12:34:35
    พิธีเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
467
30-04-2017 12:40:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมสู่การเรียนการสอน ภาคการศึกษา ประจำปี 2560 จัดการประชุมพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ
466
28-04-2017 08:51:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
465
24-04-2017 11:57:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการคุมกำเนิด (ทำหมันสุนัข-แมว) ฟรี!
464
28-03-2017 09:31:21
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
463
22-03-2017 13:48:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ เตรียมพร้อมจัดกีฬาชุมชนและเยาวชน ครั้งที่ 4 ปี 2560
462
17-03-2017 09:58:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
461
08-03-2017 08:45:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เน้นกีฬาสร้างสุขภาพ เชื่อมสัมพันธ์ เชิญชวนชาวชุมชนและเยาวชน ในเขตเทศบาล สมัครร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ประจำปี 2560
460
07-03-2017 12:11:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
459
03-03-2017 08:20:28
   รองนายกเทศมนตรีนครฯร่วมรายการ เช้านี้....ที่เมืองนคร
458
28-02-2017 14:26:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว ร9
457
24-02-2017 09:44:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
456
22-02-2017 08:09:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมกราคม 2560
455
10-02-2017 06:21:32
   จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) เพื่อสืบสานประเพณีและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560
454
03-02-2017 09:40:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุข จัดกิจกรรม Big Cleaning day

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :