Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
467
30-04-2017 12:40:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมสู่การเรียนการสอน ภาคการศึกษา ประจำปี 2560 จัดการประชุมพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ
466
28-04-2017 08:51:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
465
24-04-2017 11:57:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการคุมกำเนิด (ทำหมันสุนัข-แมว) ฟรี!
464
28-03-2017 09:31:21
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
463
22-03-2017 13:48:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ เตรียมพร้อมจัดกีฬาชุมชนและเยาวชน ครั้งที่ 4 ปี 2560
462
17-03-2017 09:58:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
461
08-03-2017 08:45:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เน้นกีฬาสร้างสุขภาพ เชื่อมสัมพันธ์ เชิญชวนชาวชุมชนและเยาวชน ในเขตเทศบาล สมัครร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ประจำปี 2560
460
07-03-2017 12:11:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
459
03-03-2017 08:20:28
   รองนายกเทศมนตรีนครฯร่วมรายการ เช้านี้....ที่เมืองนคร
458
28-02-2017 14:26:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว ร9
457
24-02-2017 09:44:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
456
22-02-2017 08:09:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมกราคม 2560
455
10-02-2017 06:21:32
   จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) เพื่อสืบสานประเพณีและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560
454
03-02-2017 09:40:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุข จัดกิจกรรม Big Cleaning day
453
02-02-2017 11:18:35
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรียกประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560
452
28-01-2017 09:54:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และเน้นให้มีกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ พักผ่อน แก่ผู้มาเที่ยวชม ชิม ช้อป ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
451
26-01-2017 13:49:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เดือนมกราคม ในรูปแบบ รัก (LOVE) สนุกกับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
450
22-01-2017 09:17:48
   น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประชาชนที่เข้าอพยพ เข้าพักศูนย์พักพิงผู้อพยพ ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 2 วันกว่า 1 ,000 คน
449
21-01-2017 09:12:34
   เทศบาลนครฯ ประชุมหารือ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ
448
19-01-2017 10:51:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

รวมทั้งหมด 505 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :