Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
487
02-08-2017 10:26:58
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิด การแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
486
19-07-2017 22:51:28
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิด การแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
485
18-07-2017 10:59:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
484
17-07-2017 10:15:18
   ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
483
12-07-2017 19:33:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้สีเหลือง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
482
12-07-2017 19:33:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้สีเหลือง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
481
11-07-2017 15:25:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้สีเหลือง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
480
08-07-2017 10:07:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2560
479
06-07-2017 16:40:42
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
478
04-07-2017 08:35:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเรือพาย “หัวใช้ท้ายบอด”เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2560
477
29-06-2017 10:45:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัคพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
476
27-06-2017 21:09:29
    พิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง แด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ บริเวณค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด )
475
23-06-2017 12:44:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดงานชุมนุมลุกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 527 – 30 มิถุนายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
474
15-06-2017 16:21:32
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมท่อเมนประปาแตก บริเวณหน้าสถานีรถไฟ
473
13-06-2017 11:05:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
472
09-06-2017 14:28:49
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร (Organiaztion Development )
471
02-06-2017 11:09:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมิถุนายน
470
30-05-2017 11:17:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการมีอาชีพเลี้ยงตัวเองจัดโครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล ประจำปี 2560
469
09-05-2017 11:17:43
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ประจำปี 2560
468
04-05-2017 12:34:35
    พิธีเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

รวมทั้งหมด 505 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :