Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
507
18-09-2017 09:12:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
506
14-09-2017 11:58:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย ส่งสัญญาณงานเดือนสิบ เริ่มขึ้นแล้ว
505
12-09-2017 11:33:53
   ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้ายเปิดงาน เทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2560
504
25-08-2017 14:46:25
    สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2560
503
23-08-2017 12:35:36
   ขอเชิญร่วมหิ้วปิ่นโตสามัคคีฟังธรรม ประจำเดือนสิหาคม 2560 ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
502
22-08-2017 11:20:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
501
18-08-2017 11:38:38
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต
500
15-08-2017 16:39:00
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต
499
11-08-2017 21:59:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด 98 ปีลูกจันรวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
498
10-08-2017 09:54:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนสิงหาคม CITY OF ART ถนนสายวัฒนธรรม
497
08-08-2017 13:54:06
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล
496
08-08-2017 11:06:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
495
07-08-2017 09:21:36
    เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีทิ้งกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
494
03-08-2017 15:06:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม
493
01-08-2017 12:12:07
   โรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร นักเรียน รุ่นที่ 3
492
26-07-2017 12:01:02
   พิธีเปิดกิจกรรมโยนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM BAll) ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสาธารณะ ณ คลองหน้าเมือง (เวทีกลางตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์)
491
25-07-2017 14:59:44
   ขอเชิญร่วมงานในพิธีเปิดโครงการรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
490
25-07-2017 11:12:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
489
21-07-2017 15:22:34
    รพ.เทศบาลนครศรีฯห่วงใยครรภ์มารดาและเด็กแรกเกิด จัดโครงการมอบนมและไข่ให้รับประทาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ร่างกาย
488
20-07-2017 22:40:26
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั้ง 4 เขต เป็นประจำทุกเดือน

รวมทั้งหมด 505 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :