Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
555
06-07-2018 14:01:22
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
554
25-06-2018 11:08:12
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานมอบแว่นตาผู้สูงอายุ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
553
17-06-2018 11:35:37
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปี 2561
552
24-05-2018 14:46:41
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
551
21-05-2018 12:19:04
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2561
550
03-05-2018 16:04:26
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
549
20-04-2018 11:33:10
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดอาคารสำนักงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด (ศาลาหกเหลี่ยม)
548
12-04-2018 10:07:07
    รรท.นายกเทศมนตนีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
547
11-04-2018 12:30:30
   เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
546
05-04-2018 15:11:21
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day
545
03-04-2018 20:46:48
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( English for child )ระดับชั้นอนุบาล
544
02-04-2018 15:11:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว
543
31-03-2018 13:31:15
   รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
542
27-03-2018 13:46:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล
541
21-03-2018 14:01:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
540
09-03-2018 11:21:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
538
28-02-2018 18:37:27
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชา
537
14-02-2018 22:07:23
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีออร์เคสตร้า The First Love
536
13-02-2018 13:32:24
   ขอเชิญชมการแสดงวงนครออร์เคสตร้าฟรี ในงาน The First Love Concert
535
10-02-2018 00:30:03
   รองนายกเทศมนตรีนครฯนำทีมปศุสัตว์จังหวัด นครศรีธรรมราช สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในสุกร ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในการบริโภคเนื้อสุกร

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :